Στην εφορία πάνε και τα χρέη στους Δήμους

Τη δυνατότητα δέσμευσης χρημάτων (επιδοτήσεων, επιστροφής φόρων ακόμη και αμοιβών από το δημόσιο) για οφειλές πρός τους Δήμους θα έχουν οι ΟΤΑ σύμφωνα με αλλαγή της τελευταίας στιγμής στο άρθρο 28 του υπό συζήτηση στη Βουλή φορολογικού νομοσχεδίου.
Οπως προβλέπεται στη σχετική διάταξη οι ΟΤΑ θα διαβιβάζουν ηλεκτρονικά στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών τις απαιτήσεις τους για οφειλές πολιτών ώστε να μην χορηγείται αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας. Στη συνέχεια θα προσκομίζεται στην υπηρεσία ή στον οργανισμό πληρωμής σχετική βεβαίωση οφειλής προς τον Δήμο στον οποίο και αποδίδεται το προς είσπραξη ποσό και μέχρι του ύψους της οφειλής. Με άλλα λόγια, ο ΟΤΑ θα μπορεί να πηγαίνει σε μια υπηρεσία ή οργανισμό -ακόμα δηλαδή και στην εργασία του πολίτη, από όπου και θα εισπράττει το ποσό που του χρωστάει ο πολίτης. Το δεσμευμένο ποσό φθάνει στο ύψος της οφειλής και το τυχόν υπόλοιπο καταβάλλεται στον οφειλέτη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι υπήρξαν ακόμη δύο αλλαγές στο φορολογικό νομοσχέδιο. Η πρώτη έχει να κάνει με την επαναφορά της αρχικής διάταξης για απόδοση του προκαταβλητέου φόρου 15% επί των δικηγορικών αμοιβών από το Δικηγορικό Σύλλογο αντί του δικηγόρου και η δεύτερη αφορά στο διορισμό προέδρου του Σώματος Φορολογικών Διαιτητών συνταξιούχου αντί επίτιμου ανώτατου δικαστικού λειτουργού από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής αντί τη Βουλή.

Ολες οι αλλαγές

-Επί των δικηγορικών αμοιβών οφείλεται προκαταβολή φόρου 15%, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 58. Ο τρόπος, η διαδικασία, ο χρόνος και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια υπολογισμού και απόδοσης του φόρου αυτού καθορίζεται με την απόφαση που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση της υποπαραγράφου ζ) της παρούσης παραγράφου.»

-Οι Ο.T.A. υποχρεούνται να διαβιβάζουν ηλεκτρονικά στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομιών τις οφειλές προς αυτούς που συνεπάγονται τη μη χορήγηση αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών καθορίζονται τα στοιχεία που διαβιβάζονται, ο υπεύθυνος για τη διαβίβαση των στοιχείων, η ειδικότερη διαδικασία, ο χρόνος και κάθε αναγκαίο ζήτημα για την εφαρμογή του προηγουμένου εδαφίου.

Εάν δεν είναι δυνατή η έκδοση αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας λόγω οφειλής προς Ο.Τ.Α., προσκομίζεται στην υπηρεσία ή τον οργανισμό πληρωμής σχετική βεβαίωση οφειλής προς τον Ο.Τ.Α., στον οποίο και αποδίδεται το προς είσπραξη ποσό και μέχρι του ύψους της οφειλής.
Το Σώμα Φορολογικών Διαιτητών διοικείται από τον Πρόεδρό του. Πρόεδρος διορίζεται συνταξιούχος ανώτατος δικαστικός λειτουργός του Συμβουλίου της Επικρατείας ή των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων ή πρόεδρος φορολογικών διαιτητών. Ο Πρόεδρος επιλέγεται από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, με πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3) των μελών της, διορίζεται δε με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση σ’ αυτούς της απόφασης της ανωτέρω Επιτροπής της Βουλής. Μέχρι να επέλθει η αναγκαία τροποποίηση του Κανονισμού της Βουλής, ο Πρόεδρος επιλέγεται με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ύστερα από γνώμη της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Ο Πρόεδρος διορίζεται με θητεία πέντε ετών, η οποία μπορεί να ανανεώνεται μία φορά. Με την αυτή διαδικασία και με την αυτή θητεία επιλέγεται και διορίζεται και ένας Αντιπρόεδρος, ο οποίος αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται. Ο Πρόεδρος μπορεί με πράξη του να αναθέσει την άσκηση ορισμένων αρμοδιοτήτων του στον Αντιπρόεδρο.»

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
Οικονομία
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
Helios Kiosk