Πωλήσεις 1 δισ. ευρώ πέτυχε το 2010 ο όμιλος Μυτιληναίου

Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 192,7 εκατ. ευρώ, από 118,9 εκατ. ευρώ το 2009 καταγράφοντας αύξηση 62%. Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε 60,9 εκατ. έναντι 13,7 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2009. Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας του 2010 έχουν επιβαρυνθεί με 7,5 εκατ. ευρώ λόγω της έκτακτης εισφοράς κοινωνικής ευθύνης.

Ton στόχο της αύξησης του κύκλου εργασιών στο 1 δις. ευρώ πέτυχε ο όμιλος Μυτιληναίου για τα αποτελέσματα της εταιρικής χρήσης 2010, επίδοση που οφείλεται κυρίως στην επιτάχυνση της εκτέλεσης των έργων στο εξωτερικό και στην ανοδική πορεία της τιμής αλουμινίου.

Ειδικότερα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών το 2010 διαμορφώθηκε στα 1.001,4 εκατ. ευρώ έναντι των 661,8 εκατ. ευρώ το 2009. Σημειώνεται ότι στον κύκλο εργασιών, καθώς και στα αποτελέσματα προ φόρων του 2010, έχει συμπεριληφθεί μη επαναλαμβανόμενο έσοδο ύψους 32,4 εκατ. ευρώ, το οποίο αφορά στην πώληση της εταιρείας ΕΤΑΔΕ, θυγατρική της ΜΕΤΚΑ, τον Ιανουάριο του 2010.

Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 192,7 εκατ. ευρώ, από 118,9 εκατ. ευρώ το 2009 καταγράφοντας αύξηση 62%. Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε 60,9 εκατ. έναντι 13,7 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2009. Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας του 2010 έχουν επιβαρυνθεί με 7,5 εκατ. ευρώ λόγω της έκτακτης εισφοράς κοινωνικής ευθύνης.

Ο Τομέας Μεταλλουργίας & Μεταλλείων του ομίλου (Αλουμίνιο της Ελλάδος), επωφελήθηκε από την άνοδο των τιμών του αλουμινίου (αύξηση 30% σε σύγκριση με το 2009), ενώ παράλληλα συνέχισε να κεφαλαιοποιεί οφέλη που προέκυψαν από την εφαρμογή της στρατηγικής αντιστάθμισης κινδύνων. Επιπλέον, η λειτουργία της μονάδας συμπαραγωγής που προμηθεύει με ατμό τη μονάδα αλουμινίου συντελεί στη δραστική μείωση του λειτουργικού κόστους.

Ο Τομέας Κατασκευών, παρουσίασε ρεκόρ πωλήσεων το 2010, καθώς η θυγατρική ΜΕΤΚΑ κατέγραψε κύκλο εργασιών ύψους 613,7 εκατ. ευρώ, έναντι 339,4 εκατ. ευρώ το 2009. Η αύξηση αποδίδεται στην αυξημένη συνεισφορά από την εκτέλεση έργων στο εξωτερικό και ιδιαίτερα στην Τουρκία. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 133,7 εκατ. ευρώ από 60,6 εκατ. ευρώ το 2009, ενώ το περιθώριο κέρδους EBITDA διαμορφώθηκε στο 17,4% (εξαιρουμένης της επίδρασης του έκτακτου εσόδου).

Όσον αφορά στα καθαρά κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, αυτά ανήλθαν σε 87,1 εκατ. έναντι 35,2 εκατ. το 2009. Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας της ΜΕΤΚΑ το 2010 έχουν επιβαρυνθεί με 6,1 εκατ. λόγω της έκτακτης εισφοράς κοινωνικής ευθύνης. Το ανεκτέλεστο έργο της ΜΕΤΚΑ ανέρχεται στα 2,2 δις. ευρώ.

Σύμφωνα με τα στελέχη της εταιρεία, ορόσημα για τον Τομέα Ενέργειας το 2010, αποτέλεσαν η συμφωνία για την απόκτηση του πλήρους ελέγχου της Endesa Hellas και η μετέπειτα δημιουργία της PROTERGIA, καθώς και η σύσταση της Μ&Μ NATURAL GAS, που σφράγισε τη στρατηγική συνεργασία του ομίλου με τη MOTOR OIL στον τομέα του Φυσικού Αερίου.

Παράλληλα, με την ολοκλήρωση της κατασκευής της μονάδας συνδυασμένου κύκλου του Αγ. Νικολάου Βοιωτίας και την αναμενόμενη έναρξη δοκιμαστικής λειτουργίας του νέου εργοστασίου των Αγ. Θεοδώρων, ο όμιλος βρίσκεται ένα βήμα πριν την επιτυχή υλοποίηση του ενεργειακού επενδυτικού προγράμματος για την ανάπτυξη 1.200MW από θερμικές μονάδες εντός του 2011.

Οικονομία
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
Helios Kiosk