Το οικονομικό σκάνδαλο του ΟΚΑΝΑ

Την παρέμβαση της αρμόδιας Εισαγγελικής Αρχής για τη διερεύνηση ενδεχόμενων ποινικών ευθυνών των εμπλεκομένων στο «σκάνδαλο» του ΟΚΑΝΑ, ο οποίος πλήρωνε 2.851,5 ευρώ για το κινητό ενός μόνον υπαλλήλου, ζητεί ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης, κ. Λέανδρος Ρακιτζής.

Την παρέμβαση της αρμόδιας Εισαγγελικής Αρχής για τη διερεύνηση ενδεχόμενων ποινικών ευθυνών των εμπλεκομένων στο «σκάνδαλο» του ΟΚΑΝΑ, ο οποίος πλήρωνε 2.851,5 ευρώ για το κινητό ενός μόνον υπαλλήλου, ζητεί ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης, κ. Λέανδρος Ρακιτζής.

Ο κ. Ρακιτζής, στο πόρισμά του, ζητεί ακόμη η διενέργεια πειθαρχικού ελέγχου στον ΟΚΑΝΑ για τις πράξεις ή παραλείψεις στελεχών του Οργανισμού που σχετίζονται με:

– την διενέργεια προµηθειών υλικών και υπηρεσιών κατά την ελεγχθείσα περίοδο 2008-2009 από την αρµόδια υπηρεσία του ΟΚΑΝΑ, τα οποία είναι κατά το πόρισμα υπερτιμολογημένα.

– την καταβολή εξόδων ταξιδίων στο προσωπικό του ΟΚΑΝΑ κατά παράβαση των εσωτερικών εγκυκλίων και να προσδιορισθεί το συνολικό κόστος αυτής της κατηγορίας δαπάνης.

– την καταβολή µη πραγµατοποιηθεισών υπερωριών.

– την μη εµπρόθεσµη απόδοση τόσο του Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών, όσο και των ασφαλιστικών εισφορών, µε αποτέλεσµα να επιβαρύνεται ο Οργανισµός µε την καταβολή προστίµων.

– την πληρωμή ενταλµάτων, χωρίς να προηγείται ο σχετικός έλεγχος των παραστατικών, κάποια εκ των οποίων έφεραν ίχνη παραποίησης, χωρίς έλεγχο αν πραγµατικά είχε παρασχεθεί η σχετική υπηρεσία και για τον τρόπο πληρωµής των ενταλµάτων, χωρίς φορολογικές ή ασφαλιστικές ενηµερότητες.

– τη δαπάνη χρήσης κινητών υπηρεσιακών τηλεφώνων α’ εξαµήνου 2010 και ιδιαίτερα για την δαπάνη ποσού 2.851,51 ευρώ από υπάλληλο της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΟΚΑΝΑ.

– την προσυπογραφή τιµολογίων από αναρµόδια πρόσωπα.

– την επικάλυψη του ωραρίου εκ µέρους των υπαλλήλων στις Μονάδες Υποκατάστασης Β’ Αθήνας και Μονάδα Βραχείας ∆ιάρκειας Πειραιά και Α’ Μονάδας Ολοκληρωµένης Θεραπείας Πειραιά.

Στο πόρισμα του κ. Ρακιτζή, εκτός των παραπάνω, καταλογίζονται σε βάρος της προηγούμενης διοίκησης του Οργανισμού και παράνομες προσλήψεις προσωπικού οι οποίες έγιναν κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας και κυρίως χωρίς να διασφαλιστεί η έγκριση του ΑΣΕΠ.

«Μετά και την τροποποίηση του άρθρ. 20 παρ. 1. του Ν. 3868/2010», αναφέρεται στο πόρισμα, «µε την οποία εξαιρέθηκε και το λοιπό θεραπευτικό προσωπικό των Μονάδων απεξάρτησης ο ΟΚΑΝΑ θα πρέπει να καταρτίσει Κανονισµό Προσλήψεων, ο οποίος να προβλέπει µε λεπτομέρειες τη διαδικασία διεξαγωγής προσλήψεων του Οργανισµού, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η τήρηση των γενικών αρχών του δικαίου, της διαφάνειας, της αµεροληψίας, της ισότητας ευκαιριών, καθώς και της χρηστής διαχείρισης του δηµοσίου χρήµατος».

Κοινωνία
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
  • Αναβολές και… private clubs Το τεράστιο ροζ, γεμάτο καθρέφτες, δωμάτιο στη βίλα «Ορτανσία», σκαρφαλωμένη στις ψηλότερες και πλέον θεαματικές οροσειρές της Εκάλης, ήταν... ΣΙΒΥΛΛΑ |
Helios Kiosk