Και διευθυντές ιδιωτικού δικαίου

Οι όροι και οι προϋποθέσεις για την επιλογή περίπου 60.000 δημοσίων υπαλλήλων που υπηρετούν στο Δημόσιο με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σε θέσεις προϊσταμένων (ως και το βαθμό του Διευθυντή) στη δημοσιοϋπαλληλική ιεραρχία, δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σύμφωνα με το διάταγμα, το οποίο υπογράφει ο υφυπουργός Εσωτερικών κ. Γ. Ντόλιος, ως προϊστάμενοι διεύθυνσης, επιλέγονται υπάλληλοι με βαθμό Α΄ οι οποίοι έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊστάμενου τμήματος επί ένα τουλάχιστον έτος. Ως προϊστάμενοι τμήματος ή γραφείου, επιλέγονται οι υπάλληλοι με βαθμό Α΄ ή με βαθμό Β΄ στην περίπτωση όμως που έχουν συμπληρώσει ως ελάχιστο χρόνο υπηρεσίας τέσσερα χρόνια.

Η επιλογή των υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στις θέσεις ευθύνης γίνεται, όπως και στην περίπτωση του τακτικού προσωπικού, από τα αρμόδια Υπηρεσιακά Συμβούλια. Οι εκπαιδευτικοί, που υπηρετούν με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, επιλέγονται για προϊστάμενοι με τις ίδιες διαδικασίες με τις οποίες επιλέγεται και το τακτικό προσωπικό.

Ολόκληρο το προεδρικό διάταγμα

Κοινωνία
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
Helios Kiosk