Κατασχέσεις για χρέη στο Δημόσιο

Εντολή για κατασχέσεις και πλειστηριασμούς περιουσιακών στοιχείων οφειλετών του Δημοσίου θα μπορεί να δίνει η Ειδική Ομάδα Εργασίας Είσπραξης Οφειλών προκειμένου να εισπραχθούν μέρος έστω των 10 δισ. ευρώ εισπράξιμων ληξιπρόθεσμων οφειλών. Η συγκεκριμένη ομάδα έχει συσταθεί στο υπουργείο Οικονομικών προκειμένου να βοηθήσει τις κατά τόπους εφορίες να συλλέξουν τα δισεκατομμύρια ευρώ που χρωστούν φυσικά και νομικά πρόσωπα και τα τελευταία χρόνια έχουν γυρίσει την «πλάτη» στο κράτος αγνοώντας τις πρόσφατες ευνοϊκές ρυθμίσεις
.
Σύμφωνα με την απόφαση του υπουργού Οικονομικών κ. Γ. Παπακωνσταντίνου «η χρήση των αναγκαστικών μέτρων είσπραξης, ανατίθεται και στην Ειδική Ομάδα

Εργασίας Είσπραξης Οφειλών (ΕΙΣΟΦ), η οποία έχει την αρμοδιότητα να λαμβάνει όλα τα αναγκαστικά μέτρα, που εφαρμόζονται για την είσπραξη των δημόσιων εσόδων. Η χρήση των αναγκαστικών μέτρων εναπόκειται στην κρίση της Ομάδας, που μπορεί να λάβει τα δέοντα αναγκαστικά μέτρα είτε καθένα χωριστά, είτε αθροιστικά, κατά την ελεύθερη κρίση της.

Για τη λήψη των αναγκαστικών μέτρων για έσοδα βεβαιωμένα στις Δ.Ο.Υ. ή στα Τελωνεία και για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων της εκτελέσεως αυτών, ορίζεται αρμόδια και η Ειδική Ομάδα Εργασίας, η οποία έχει δικαίωμα λήψης όλων των μέτρων αναγκαστικής είσπραξης, που θα κρίνει κατάλληλα για την είσπραξη των οφειλών από φορολογουμένους – οφειλέτες που εντοπίζει από τις διασταυρώσεις τις οποίες πραγματοποιεί από τα στοιχεία της Γ.Γ.Π.Σ. ή τρίτων φορέων, καθώς και για τις περιπτώσεις που από μέρους της ζητείται, αιτιολογημένα, η ανάληψη του χειρισμού εξειδικευμένων υποθέσεων. Ο σχεδιασμός των ενεργειών αναγκαστικής είσπραξης για τους οφειλέτες αυτούς, ανήκει στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Ειδικής Ομάδας Εργασίας.

Οι πίνακες χρεών των οφειλετών που επισυνάπτονται στα κατασχετήρια έγγραφα, εκδίδονται από το μηχανογραφικό αρχείο και θεωρούνται, ως ακριβή αντίγραφα αυτού, από τον υπογράφοντα το κατασχετήριο έγγραφο.

Μετά από τη λήψη των μέτρων – και στο στάδιο που θα κρίνεται πρόσφορο για την επιτυχή έκβαση των ενεργειών – η Ειδική Ομάδα Εργασίας θα ενημερώνει την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή Τελωνείο, η οποία έχει υποχρέωση να ανταποκριθεί σε οποιοδήποτε αίτημα της Ομάδας, κατά προτεραιότητα και να την συνδράμει για την υποστήριξη και την επιτυχή έκβαση του έργου της.

Οικονομία
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
  • Αναβολές και… private clubs Το τεράστιο ροζ, γεμάτο καθρέφτες, δωμάτιο στη βίλα «Ορτανσία», σκαρφαλωμένη στις ψηλότερες και πλέον θεαματικές οροσειρές της Εκάλης, ήταν... ΣΙΒΥΛΛΑ |
Helios Kiosk