Καμπάνες για παραβάσεις

Συνολικά πρόστιμα 19.500 ευρώ επέβαλε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για παραβάσεις της χρηματιστηριακής νομοθεσίας και διέγραψε τις μετοχές της Hitech

Συνολικά πρόστιμα 19.500 ευρώ επέβαλε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για παραβάσεις της χρηματιστηριακής νομοθεσίας και διέγραψε τις μετοχές της Hitech.

Ειδικότερα, η Επιτροπή επέβαλε πρόστιμο 7.500 ευρώ στην Beta Χρηματιστηριακή για παραβάσεις της χρηματιστηριακής νομοθεσίας αναφορικά με την παροχή πιστώσεων σε πελάτες της, πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ στην εταιρεία Πραξιτέλειο Θεραπευτήριο για την μη έγκαιρη υποβολή στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των στοιχείων και πληροφοριών των οικονομικών καταστάσεων της περιόδου 1.1-31.3.2007, πρόστιμο 3.000 ευρώ στην εταιρεία FHL Κυριακίδης Μάρμαρα διότι κατά τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων της περιόδου που έληξε στις 31.3.2007 δεν εφάρμοσε πλήρως τις αρχές των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, πρόστιμο 3.000 ευρώ στην MLS Πληροφορική για τον ίδιο λόγο και 3.000 ευρώ στην Τεχνική Ολυμπιακή για την μη εμπρόθεσμη δημοσίευση και υποβολή στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, των στοιχείων και πληροφοριών της περιόδου που έληξε στις 31.12.2008.

Επίσης, η Επιτροπή ενέκρινε το περιεχόμενο του ενημερωτικού δελτίου της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας για τη δημόσια προσφορά μερίδων με αύξηση του εταιρικού της κεφαλαίου και διέγραψε τις μετοχές της Hitech από το Χρηματιστήριο Αθηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 παρ. 3 του ν. 3371/2005.

Οικονομία
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
Helios Kiosk