Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων

Βάσει μελέτης, η σύνταξη της οποίας θα ολοκληρωθεί το επόμενο διάστημα, θα πραγματοποιηθεί ο διαχωρισμός του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, με στόχο τον εκσυγχρονισμό του οργανισμού, χωρίς να θίγεται ο ελεύθερος ανταγωνισμός στον τραπεζικό κλάδο.

Απαντώντας σε σχετική επερώτηση στη Βουλή ο υπουργός Οικονομικών κ. Γ. Παπακωνσταντίνου υπογράμμισε ότι πραγματοποιείται ειδική μελέτη για το λόγο αυτό, με τη νέα δομή να αναμένεται να οδηγήσει σε αναβάθμιση και περαιτέρω ανάπτυξη των υπηρεσιών του Ταμείου, μεμονωμένα ή με πιθανή συνεργασία με άλλο πιστωτικό ίδρυμα, που όπως όλα δείχνουν θα είναι η ΑΤΕΒank.

Σύμφωνα με την πρόταση που έχει καταθέσει στην τρόικα και στην κυβέρνηση ο διοικητής της Αγροτικής Τράπεζας κ. Θ. Πανταλάκης, το δημόσιο θα κληθεί να συμμετάσχει στην αύξηση κεφαλαίου της τράπεζας ύψους 325 έως 405 εκατ. ευρώ.

Η κρατική συμμετοχή θα καλυφθεί κατά πάσα πιθανότητα από τη νέα θυγατρική τράπεζα που θα προκύψει από το διαχωρισμό των δραστηριοτήτων του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

Όπως είπε ο υπουργός, ο διαχωρισμός των λειτουργιών του ταμείου είναι απαραίτητος για θεραπεία των στρεβλώσεων του ανταγωνισμού, καθώς και την αποκατάσταση της διαχείρισης των κινδύνων εντός του θεσμικού πλαισίου και λαμβάνει νομική όσο και λειτουργική μορφή.

Συγκεκριμένα, ο διαχωρισμός των λειτουργιών θα πραγματοποιηθεί βάσει μελέτης η οποία:

α) Θα αξιοποιεί τα περιουσιακά στοιχεία του υπέρ του δημοσίου, χωρίς να στηρίζει μελλοντικά έσοδα του δημοσίου σε στρέβλωση του ανταγωνισμού

β) Θα θέτει τη διαχείριση του υφιστάμενου χαρτοφυλακίου δανείων σε κατάλληλη βάση διαχείρισης κινδύνων και

γ) Θα θέτει τη λειτουργία των παρακαταθηκών σε νέο σύγχρονο και λειτουργικό πλαίσιο.

Η νέα Αγροτική Τράπεζα

Εκτός από την αύξηση έως 405 εκατ. ευρώ με μετρητά στην Αγροτική Τράπεζα, θα υπάρξει μετατροπή σε κοινές των προνομιούχων μετοχών ύψους 675 εκατ. ευρώ που έχουν διατεθεί στο δημόσιο, στο πλαίσιο του πακέτου στήριξης της κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών.

Παράλληλα, θα τρέξει ένα πρόγραμμα εξυγίανσης της τράπεζας, το οποίο θα περιλαμβάνει την πώληση όλων των θυγατρικών που δεν ανήκουν στον ευρύτερο χρηματοπιστωτικό τομέα, τη συρρίκνωση του δικτύου των καταστημάτων της τουλάχιστον κατά 10% και το γενικότερο εξορθολογισμό της λειτουργίας της με στόχο τη μείωση του κόστους έως και 25%.

Ηδη, έχει μειωθεί το μισθολογικό κόστος της Αγροτικής με την περικοπή κατά 10% των αποδοχών των εργαζομένων πάνω από το επίπεδο των 1.800 ευρώ.

Στόχος της διοίκησης της τράπεζας αποτελεί η αποφυγή του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, τη σύσταση του οποίου επέβαλε το ΔΝΤ για την ενίσχυση των πιστωτικών ιδρυμάτων που δεν μπορούν να στηρίξουν με άλλον τρόπο τα ίδια κεφάλαιά τους.

Οικονομία
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
Helios Kiosk