Θέμα εποπτείας των οίκων αξιολόγησης θα θέσει η Ελλάδα

Επίσπευση των αποφάσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την καλύτερη εποπτεία των οίκων αξιολόγησης αναμένεται να ζητήσει ο υπουργός Οικονομικών, κ. Γ. Παπακωνσταντίνου, στις προσεχείς συνεδριάσεις των Συμβουλίων Eurogroup και Εcofin στις 14 και 15 Μαρτίου.

Επίσπευση των αποφάσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την καλύτερη εποπτεία των οίκων αξιολόγησης αναμένεται να ζητήσει ο υπουργός Οικονομικών, κ. Γ. Παπακωνσταντίνου, στις προσεχείς συνεδριάσεις των Συμβουλίων Eurogroup και Εcofin στις 14 και 15 Μαρτίου.

 
Η χθεσινή απόφαση του οίκου Moody’s να μειώσει κατά τρεις μονάδες την πιστοληπτική αξιολόγηση τη Ελλάδας προκάλεσε την αντίδραση της κυβέρνησης που θεωρεί πως η μείωση της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας είναι «εντελώς αδικαιολόγητη» και δεν βασίζεται σε αντικειμενική και ισορροπημένη αξιολόγηση των οικονομικών συνθηκών τις οποίες αντιμετωπίζει η Ελλάδα.

Στο πλαίσιο αυτό ο κ. Παπακωνσταντίνου θα μεταφέρει στους ομολόγους του τον προβληματισμός της κυβέρνησης τόσο για το εύρος της υποβαθμίσεως όσο και για τη χρονική στιγμή, που ο οίκος επέλεξε για να την ανακοινώσει και θα ζητήσει επίσπευση των αποφάσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την καλύτερη εποπτεία των οίκων αξιολόγησης.

Πάντως, την ίδια στιγμή που οι οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας εντείνουν τις πιέσεις προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να μην συμπεριλάβει στον Μηχανισμό Οικονομικής Σταθερότητας που θα τεθεί σε εφαρμογή από το 2013 τους ιδιώτες, η Ε.Ε περνά στην αντεπίθεση.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ήδη εγκρίνει τροποποιήσεις επί των κανόνων που διέπουν τη λειτουργία και εποπτεία των οργανισμών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας. Οι τροποποιήσεις αυτές ήταν αναγκαίες για να εξασφαλιστεί ότι η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών θα ασκεί άμεση εποπτεία επί των οργανισμών αυτών.

Έτσι, η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών θα εποπτεύει άμεσα τους οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας από τον Ιούλιο 2011 και θα έχει τη δυνατότητα επιβολής προστίμων, διεξαγωγής αιφνίδιων ελέγχων και θα διασφαλίζει ότι οι οργανισμοί ελέγχουν την ακρίβεια των προηγούμενων αξιολογήσεων που έχουν κάνει.

Όλοι οι οργανισμοί θα ελεγχθούν ως τον Ιούλιο 2014 και όπου διαπιστώνονται παραλήψεις θα επιβάλλονται πρόστιμα το ύψος των οποίων θα διαφέρει ανάλογα με το είδος της παράβασης, το μέγεθος του οργανισμού αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, και τις ενδεχόμενες επιβαρυντικές ή ελαφρυντικές περιστάσεις.

Για να ενεργοποιηθεί το νέο θεσμικό πλαίσιο ελέγχου των οίκων αξιολόγησης απαιτείται απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Οικονομία
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
Helios Kiosk