Νέα ελκυστικά προϊόντα προσφέρουν οι τράπεζες στην ελληνική αγορά

Επενδύστε με ελεγχόμενο ρίσκο

Νέα ελκυστικά επενδυτικά προϊόντα έχουν λανσάρει τους τελευταίους μήνες οι τράπεζες, δίνοντας πρόσβαση στις διεθνείς αγορές με ταυτόχρονη δυνατότητα ελέγχου του αναλαμβανόμενου κινδύνου, ο οποίος μπορεί να προσαρμοστεί στα μέτρα τους καθενός. Πρόκειται για προγράμματα που απευθύνονται ακόμη και σε μικρά «πορτοφόλια», τα οποία προσφέρουν στους έλληνες αποταμιευτές εργαλεία επενδύσεων τα οποία πριν από μερικά χρόνια εδιατίθεντο μόνο σε πελάτες του private banking. Παρά τη διατήρηση …

Νέα ελκυστικά επενδυτικά προϊόντα έχουν λανσάρει τους τελευταίους μήνες οι τράπεζες, δίνοντας πρόσβαση στις διεθνείς αγορές με ταυτόχρονη δυνατότητα ελέγχου του αναλαμβανόμενου κινδύνου, ο οποίος μπορεί να προσαρμοστεί στα μέτρα τους καθενός. Πρόκειται για προγράμματα που απευθύνονται ακόμη και σε μικρά «πορτοφόλια», τα οποία προσφέρουν στους έλληνες αποταμιευτές εργαλεία επενδύσεων τα οποία πριν από μερικά χρόνια εδιατίθεντο μόνο σε πελάτες του private banking. Παρά τη διατήρηση των ευρωπαϊκών επιτοκίων σε ιστορικά χαμηλά, η διαμόρφωση των αποδόσεων στις προθεσμιακές καταθέσεις στην Ελλάδα στα υψηλότερα επίπεδα από την εισαγωγή του ευρώ, αναγκάζει τα πιστωτικά ιδρύματα να διαμορφώσουν τους όρους των πιο ριψοκίνδυνων προϊόντων στις τρέχουσες συνθήκες, ώστε να καταστούν ανταγωνιστικά σε σχέση με τους ασφαλέστερους τραπεζικούς λογαριασμούς. Οπως επισημαίνουν παράγοντες της αγοράς, μέσα στο τρέχον περιβάλλον οι τράπεζες δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στη δημιουργία έξυπνων και επίκαιρων επενδυτικών concepts, που ενσωματώνονται σε προγράμματα με εγγύηση στο αρχικό κεφάλαιο, ενώ δημοφιλή καθίστανται εκ νέου και τα καλάθια επενδύσεων τα οποία μπορούν να προσαρμοστούν στις ανάγκες και στις επιθυμίες κάθε επενδυτή. Οι ίδιοι κύκλοι σημειώνουν ότι τα προϊόντα αυτά απευθύνονται κυρίως σε όσους δεν είναι διατεθειμένοι να αναλάβουν ρίσκο και ως εκ τούτου η ζήτησή τους είναι λογικό να μειώνεται όταν αυξάνονται οι αποδόσεις των λογαριασμών με εξασφαλισμένη την τελική απόδοση, όπως είναι οι καταθέσεις προσυμφωνημένης διάρκειας.
Σημειωτέον ότι η μετεξέλιξη των προϊόντων εγγυημένου κεφαλαίου που διατίθενται στην ελληνική αγορά τα τελευταία έντεκα χρόνια είναι εντυπωσιακή. Οταν πρωτοεμφανίστηκαν οι επενδυτές είχαν περιορισμένες επιλογές. Συγκεκριμένα μπορούσαν να στοιχηματίσουν στην άνοδο, στην πτώση ενός δείκτη ή στη διατήρησή του εντός δύο συγκεκριμένων ορίων. Η απόδοση ήταν είτε προκαθορισμένη, εφόσον η πρόβλεψη επαληθευόταν, είτε ανάλογη της απόδοσης του συνδεδεμένου με το προϊόν δείκτη αναφοράς. Ωστόσο χρόνο με τον χρόνο οι τράπεζες, με πρωταγωνίστριες τις ξένες, άρχισαν να αντλούν έτοιμα προϊόντα από το εξωτερικό, εμπλουτίζοντας με αυτόν τον τρόπο τα προγράμματά τους με νέα, πιο «μοντέρνα» στοιχήματα.
Τα νέα χαρακτηριστικά που προστέθηκαν στην υπό εξέταση μορφή επένδυσης αφορούν τόσο τις αξίες αναφοράς, από την πορεία των οποίων εξαρτάται η επιτυχία ενός προϊόντος, όσο και τους τρόπους υπολογισμού της απόδοσης. Το πιο σημαντικό απ΄ όλα είναι ότι μέσα από ορισμένα προϊόντα μπορεί να επιτευχθεί σημαντική γεωγραφική ή κλαδική διασπορά του επενδυόμενου κεφαλαίου, καθώς η τελική απόδοση της επένδυσης μπορεί να εξαρτάται από την πορεία όχι ενός αλλά πολλών δεικτών ή μετοχών από διαφορετικές χώρες. Με αυτόν τον τρόπο οι έλληνες επενδυτές μπορούν να ποντάρουν με ασφάλεια στα ξένα χρηματιστήρια με πολύ χαμηλό αρχικό κεφάλαιο, το οποίο δύναται να ξεκινά ακόμη και από τα 3.000 ευρώ.

Τα καλάθια μέσου κινδύνου

Από την άλλη πλευρά, ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα προγράμματα προκαθορισμένης διάρκειας και μέσου κινδύνου. Στην προκειμένη περίπτωση οι αποδόσεις για ένα ποσοστό της συνολικής επένδυσης είναι ιδιαίτερα ελκυστικές, ως και τετραπλάσιες σε σχέση με τα μέσα επιτόκια των προθεσμιακών καταθέσεων, αλλά ταυτοχρόνως ενέχουν το ρίσκο απώλειας μέρους του αρχικού κεφαλαίου. Αυτό συμβαίνει διότι τα χρήματα του επενδυτή κατανέμονται μεταξύ μιας προθεσμιακής κατάθεσης μικρής διάρκειας με υψηλό επιτόκιο και αμοιβαίων κεφαλαίων. Ετσι ο επενδυτής έχει μηδενικό ρίσκο και εξασφαλισμένη απόδοση για ένα μέρος του κεφαλαίου του, συνήθως για το μισό, αλλά το υπόλοιπο μισό εκτίθεται στους κινδύνους των αγορών μέσω των μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων που υποχρεωτικά αγοράζει.

Προϊόντα με εγγύηση κεφαλαίου

Τα νέα χαρακτηριστικά των προϊόντων εγγυημένου κεφαλαίου συνοψίζονται στα εξής:
Δυνατότητα διασποράς: Δίνεται η δυνατότητα στους επενδυτές να τοποθετηθούν σε καλάθια που περιλαμβάνουν μετοχές διαφορετικών κλάδων και χρηματιστηρίων από ολόκληρο τον κόσμο. Με τον τρόπο αυτόν επιτυγχάνεται σημαντική γεωγραφική και κλαδική διασπορά, μειώνοντας τον συνολικό κίνδυνο για τον κάτοχο ενός τίτλου εγγυημένου κεφαλαίου. Από την άλλη έχουν δημιουργηθεί προϊόντα τα οποία προσφέρουν απόδοση που είναι συνδεδεμένη ταυτόχρονα, για παράδειγμα, με τέσσερα νομίσματα και με την τιμή ενός εμπορεύματος.
Διάρκεια προϊόντος:
Τους τελευταίους μήνες κύριο χαρακτηριστικό των προϊόντων εγγυημένου κεφαλαίου αποτελεί η μεγάλη διάρκειά τους, η οποία μπορεί να ξεπεράσει ακόμη και τα τέσσερα έτη. Η ανταμοιβή των επενδυτών που θα «κλείσουν» για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα τα χρήματά τους είναι ο ευνοϊκότερος για αυτούς τρόπος υπολογισμού της απόδοσης (π.χ., υψηλότερο ποσοστό συμμετοχής στα κέρδη ενός δείκτη).
Νόμισμα κατάθεσης: Ο πελάτης κατ΄ επιλογή του μπορεί να εκτεθεί στις συναλλαγματικές διακυμάνσεις, ώστε να επιτύχει υψηλότερη απόδοση στη λήξη του προγράμματος. Επομένως κάποιος που εκτιμά ότι το αμερικανικό νόμισμα θα συνεχίσει να ενισχύεται έναντι του ευρώ, μπορεί να επενδύσει σε ένα προϊόν με δολάρια.

Ευκαιρίες στις ΗΠΑ και στις αναδυόμενες αγορές

Την εκτίμηση ότι το 2011 θα ξεχωρίσουν η αμερικανική αγορά και τα χρηματιστήρια των αναδυόμενων οικονομικών εκφράζει ο κ. Κ. Κάμαρης, Ηead of Τreasury & Global Μarkets της ΗSΒC Ελλάδας. Οπως επισημαίνει χαρακτηριστικά, αναφορικά με την αμερικανική αγορά, η συνεχώς βελτιούμενη κερδοφορία των εταιρειών (σημαντικοί ρυθμοί αύξησης των πωλήσεων σε συνδυασμό με χαμηλές πιέσεις τόσο στα εργασιακά κόστη όσο και σε αυτά της χρηματοδότησης), οι πολύ χαμηλές αποτιμήσεις και η φιλική προς τις μετοχές νομισματική πολιτική που εφαρμόζεται από την κεντρική τράπεζα δημιουργούν τις προοπτικές για περαιτέρω άνοδο των μετοχών.
Σε σχέση με τις προοπτικές στη Γηραιά Ηπειρο, το στέλεχος της ΗSΒC τονίζει ότι η αγορά αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι αρχίζει να προεξοφλεί την εύρεση κάποιας λύσης για τα χρέη των περιφερειακών χωρών της ευρωζώνης. Η προσδοκία αυτή σε συνδυασμό με το καλό κλίμα που υπάρχει παγκοσμίως για τις μετοχές αλλά και των πολύ άσχημων αποδόσεων του 2010 έχουν οδηγήσει τις μετοχές των χωρών αυτών στην κορυφή των αποδόσεων.
«Η συνέχιση της ανόδου σε αυτές τις αγορές, θα εξαρτηθεί από την εύρεση λύσης,από τη φύση της λύσης αυτής και από τις συνέπειες που θα θεωρήσει η αγορά ότι θα έχει αυτή στην πορεία της εταιρικής κερδοφορίας» εκτιμά ο κ. Κάμαρης, προσθέτοντας ότι «από τις χώρες της ευρωπαϊκής περιφέρειας είμαστε αισιόδοξοι για την αγορά της Ισπανίας. Η αισιοδοξία αυτή οφείλεται στην υψηλή μερισματική απόδοση που προσφέρει, καθώς και στο ότι μεγάλο κομμάτι του κύκλου εργασιών των ισπανικών επιχειρήσεων εκτελείται εκτός της χώρας και κυρίως στις αναδυόμενες αγορές της Λατινικής Αμερικής».

Ποια ελληνικά ομόλογα είναι ελκυστικά

Οι αποδόσεις των ελληνικών ομολόγων είναι υψηλές σε όλο το εύρος της καμπύλης. «Θεωρούμε ιδιαίτερα ελκυστικές τις αποδόσεις των μακροπρόθεσμων ομολόγων λήξεως Σεπτεμβρίου 2037 και 2040, οι τιμές των οποίων βρίσκονται στα επίπεδα του 57,00 με απόδοση που κυμαίνεται στη περιοχή του 8,70%» τονίζει ο κ. Κάμαρης.
Αναφορικά με την πορεία των νομισμάτων, ο ίδιος σημειώνει ότι η ισοτιμία ευρώ- δολαρίου επηρεάζεται άμεσα από τις γεωπολιτικές εξελίξεις στη Βόρεια Αφρική και στη Μέση Ανατολή. «Βραχυπρόθεσμα η πορεία του ευρώ θα καθοριστεί από τα αποτελέσματα της συνόδου κορυφής της ευρωζώνης στο τέλος Μαρτίου» υπογραμμίζει ο κ. Κάμαρης, εκτιμώντας ότι «θετικές αποφάσεις θα οδηγήσουν το ευρώ στην περιοχή του 1,4250 (σημείο αντίστασης), ενώ στην αντίθετη περίπτωση θα κινηθεί χαμηλότερα,στην περιοχή του 1,2850 (σημείο στήριξης). Οι προσδοκίες είναι ότι στο τέλος του 2011 η σχέση ευρώ δολαρίου θα βρίσκεται στα επίπεδα του 1,4000».

ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
Οικονομία
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
Helios Kiosk