44 στη Σχολή Δημόσιας Υγείας

Προσλήψεις για τηνβελτίωση της οικονομικής διαχείρισης νοσοκομείων

Με 44 στελέχη ενισχύεται άμεσα η Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας. Το νέο προσωπικό θα εργαστεί για την ανάπτυξη και την βελτίωση συστημάτων οικονομικής διαχείρισης νοσοκομείων με την χρήση μηχανογραφημένου διπλογραφικού συστήματος.

Από την προκήρυξη του διαγωνισμού προκύπτει ότι θα προσληφθούν:
– Οικονομολόγος υπεύθυνος έργου 1 (Αθήνα)
– Επιστημονικές συνεργάτες 5 (Αθήνα)
– Ειδικοί Εμπειρογνώμονες 5 (Αθήνα)
– Σύμβουλοι υλοποίησης 3 (Αθήνα)
– Στελέχη πληροφορικής 3 (Αθήνα)
– Οικονομολόγοι / στελέχη οργάνωσης 3 (Αθήνα)
– Οικονομικός εμπειρογνώμονας 1( Αθήνα)
– Οικονομολόγοι 8 ( Αθήνα 1, Πειραιάς 1, Θεσσαλονίκη 2, Λάρισα 1, Πάτρα 2, Ηράκλειο 1 )
– Στελέχη πληροφορικής 8 (Αθήνα 1, Πειραιάς 1, Θεσσαλονίκη 2, Λάρισα 1, Πάτρα 2, Ηράκλειο 1)
– Ειδικοί οικονομικοί εμπειρογνώμονες 7 (Αθήνα 1, Πειραιάς 1, Θεσσαλονίκη 2, Λάρισα 1, Πάτρα 1, Ηράκλειο 1)

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Επιστημονικές συνεργάτες

– Πτυχίο Ανώτατης ή Ανώτερης Εκπαίδευσης ή Πτυχίο Αλλοδαπού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΒΑ ή ΜΑ ή PhD) με αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία και δραστηριότητα στη διοίκηση έργων.
– Σαφή γνώση των διαδικασιών λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης.
– Συναφείς με το αντικείμενο του έργου μεταπτυχιακές σπουδές, θα συνεκτιμηθούν.

Στελέχη πληροφορικής

– Πτυχίο Ανώτατης ή Ανώτερης Εκπαίδευσης ή Πτυχίο Αλλοδαπού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΒΑ ή ΜΑ ή PhD) με εμπειρία και επαγγελματική δραστηριότητα στο αντικείμενο εξειδίκευσής τους.
– Σαφή γνώση των διαδικασιών λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης
– Εμπειρία στην οργάνωση, διαχείριση, εφαρμογή και παρακολούθηση ολοκληρωμένων Συστημάτων Πληροφορικής.
– Συναφείς με το αντικείμενο του έργου μεταπτυχιακές σπουδές, θα συνεκτιμηθούν.

Οικονομολόγοι /στελέχη οργάνωσης

– Πτυχίο Ανώτατης ή Ανώτερης Εκπαίδευσης ή Πτυχίο Αλλοδαπού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΒΑ ή ΜΑ ή PhD) με εμπειρία και επαγγελματική δραστηριότητα στο αντικείμενο εξειδίκευσής τους.
– Σαφή γνώση των διαδικασιών λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης
– Εμπειρία στην οργάνωση, διαχείριση, εφαρμογή και παρακολούθηση λογιστηρίων.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν τα βιογραφικά τους σημειώματα μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης http://www.esdy-cvs.gr Τηλ. 2132010180-182-184-185-186-187-394

Κοινωνία
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
Helios Kiosk