15 θέσεις στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει σύμβασης μίσθωσης έργου

Με 15 πτυχιούχους ενισχύεται το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών στο πλαίσιο της πράξης: «Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας και Τεχνολογίας- Κοινωνικά Δίκτυα – Περιεχόμενο Παραγόμενο από Χρήστες».

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει σύμβασης μίσθωσης έργου.

Η υποβολή υποψηφιοτήτων ολοκληρώνεται στις 18 Μαρτίου.

Οι θέσεις ανά ειδικότητα κατανέμονται ως εξής:
5 ΠΕ Πληροφορικής (Software & Hardware)
1 ΠΕ Επικοινωνίας & ΜΜΕ
2 ΠΕ Οικονομικού
4 ΠΕ Ιστορικός ή ΠΕ Αρχαιολόγος
1 ΠΕ Κοινωνικών Επιστημών
1 ΠΕ Βιολογικών Επιστημών
1 ΤΕ Γραφικών Τεχνών ( Γραφιστικής)

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.ekt.gr/news/tenders τα δικαιολογητικά: αίτηση, υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται και αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
Η τελική επιλογή των νέων υπαλλήλων θα γίνει μετά από προσωπική συνέντευξη. Περισσότερες πληροφορίες : 210 7273900 κα Δ. Τριανταφυλλίδου

Κοινωνία
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
Helios Kiosk