Ενίσχυση «μικρών» από την Alpha Bank

Στη χρηματοδότηση νεοσύστατων ελληνικών μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων με 60 εκατ. ευρώ προχωρεί η Alpha Bank, μέσω του προγράμματος JEREMIE.

Στη χρηματοδότηση νεοσύστατων ελληνικών μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων με 60 εκατ. ευρώ προχωρεί η Alpha Bank, μέσω του προγράμματος JEREMIE.

Ειδικότερα, μέσω της Alpha Bank θα χορηγηθούν δάνεια προς Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις, με σκοπό την κάλυψη επενδυτικών αναγκών (αγορά, επισκευή επαγγελματικής στέγης, απόκτηση μηχανολογικού / επαγγελματικού εξοπλισμού κ.λπ.) και αναγκών κεφαλαίου κινήσεως που σχετίζονται με την περαιτέρω ανάπτυξή τους (αγορά πρώτων υλών, αγαθών, υπηρεσιών κλπ.).

Οι ευνοϊκοί όροι των δανείων αυτών διευκολύνουν την πρόσβαση των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων στον τραπεζικό δανεισμό και εξασφαλίζουν τα απαραίτητα κεφάλαια για την ανάπτυξή τους:

• Υψηλό ποσό χρηματοδοτήσεως έως Ευρώ 100.000 ανά επιχείρηση, συγχρηματοδοτούμενο ισόποσα από την Alpha Bank και το ΕΣΠΑ –Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Αναπτύξεως.

• Εξαιρετικά χαμηλό κυμαινόμενο επιτόκιο, σήμερα έως 3,95%*, δεδομένου ότι το μέρος του δανείου που συνιστά τη συμμετοχή του ΕΣΠΑ –Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Αναπτύξεως, παρέχεται με μηδενικό επιτόκιο.

• Ευελιξία αποπληρωμής με ισόποσες ή ανισόποσες χρεολυτικές δόσεις ανάλογα με το συναλλακτικό κύκλωμα κάθε επιχειρήσεως.

• Μεγάλη διάρκεια αποπληρωμής, έως 72 μήνες, με δυνατότητα περιόδου χάριτος, έως 24 μήνες.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον συγχρηματοδοτικό μηχανισμό JEREMIE καθώς και τους όρους και τις προϋποθέσεις εντάξεως, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται σε οποιοδήποτε Κατάστημα της Alpha Bank.

Σημειώνεται ότι στο ίδιο πρόγραμμα συμμετέχει και η Εθνική Τράπεζα.

Οικονομία
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
Helios Kiosk