356 προσλήψεις στα Λιγνιτικά Κέντρα Δυτικής Μακεδονίας

Την πρόσληψη 356 εποχικών υπαλλήλων προωθούν τα Λιγνιτικά Κέντρα της ΔΕΗ στη Δυτική Μακεδονία. Θα διατεθούν 306 θέσεις στην Κοζάνη και 50 στην Φλώρινα

Την πρόσληψη 356 εποχικών υπαλλήλων προωθούν τα Λιγνιτικά Κέντρα της ΔΕΗ στη Δυτική Μακεδονία. Θα διατεθούν 306 θέσεις στην Κοζάνη και 50 στην Φλώρινα. Το νέο προσωπικό θα υπογράψει σύμβαση εργασίας οκτώ μηνών.

Η διαδικασία επιλογής γίνεται με ξεχωριστές προκηρύξεις, μία για κάθε Λιγνιτικό Κέντρο. Και στις δυο περιπτώσεις η διαδικασία υποβολής αιτήσεων ολοκληρώνεται στις 3 Μαρτίου.

Η κατανομή των θέσεων στο Λιγνιτικό Κέντρο Κοζάνης, έχει ως εξής:
– 3 ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ
– 4 ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ)
– 15 ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΟΙ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
– 20 ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΟΔΗΓΟΙ ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΟΙ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
– 12 ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΗΛΕΚΤΡΟ-ΟΞΥΓΟΝΟ-ΚΟΛΛΗΤΕΣ)
– 20 ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ)
– 10 ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ)
– 60 ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ)
– 10 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΚΑΘΟΛΙΚΩΝ ΕΚΣΚΑΦΕΩΝ)
– 17 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΩΝ ή ΦΟΡΤΩΤΩΝ)
– 20 ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΙΜΑΝΤΩΝ)
– 115 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΥΧΕΙΩΝ

Οι 50 θέσεις στο Λιγνιτικό Κέντρο Φλώρινας, κατανέμονται ως εξής:
– 3 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΩΝ ή ΦΟΡΤΩΤΩΝ)
– 2 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΚΑΘΟΛΙΚΩΝ ΕΚΣΚΑΦΕΩΝ)
– 5 ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΟΙ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
– 2 ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ)
– 5 ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ)
– 3 ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΟΔΗΓΟΙ ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΟΙ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
– 5 ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΗΛΕΚΤΡΟ-ΟΞΥΓΟΝΟ-ΚΟΛΛΗΤΕΣ)
– 15 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΥΧΕΙΩΝ
– 10 ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ)

Οι ενδιαφερόμενοι- και για τις δυο προκηρύξεις – καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ. 1 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην διεύθυνση: ΔΕΗ A.E, ΛΙΓΝΙΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΑΔΟΝΙΑΣ, 7χιλ. Πτολεμαΐδας – Κοζάνης Τηλ. 24630 52284, 24630 52801, 24630 52228.

Κοινωνία
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
Helios Kiosk