Eurobank

Eurobank – Αντλεί 1 δισ. ευρώ από τη διατραπεζική αγορά

Ενα ακόμη βήμα για την επανασύνδεση του εγχώριου χρηματοπιστωτικού συστήματος με τις αγορές κεφαλαίου έκανε η Eurobank, η οποία εξασφάλισε χρηματοδότηση ύψους 1 δισ. ευρώ από τέσσερις διεθνείς τράπεζες με εγγύηση τίτλους του ελληνικού δημοσίου.

Ενα ακόμη βήμα για την επανασύνδεση του εγχώριου χρηματοπιστωτικού συστήματος με τις αγορές κεφαλαίου έκανε η Eurobank, η οποία εξασφάλισε χρηματοδότηση ύψους 1 δισ. ευρώ από τέσσερις διεθνείς τράπεζες με εγγύηση τίτλους του ελληνικού δημοσίου.

Πρόκειται για την πρώτη συναλλαγή από ελληνική τράπεζα στη διεθνή διατραπεζική αγορά το 2011. Υπενθυμίζεται ότι και η Εθνική Τράπεζα έχει ανοιχτή γραμμή πίστωσης μέσω repo ύψους 5 δισ. ευρώ, που συμφωνήθηκε το τελευταίο τρίμηνο του 2010.

Οι τελευταίες αυξήσεις κεφαλαίου των ελληνικών τραπεζών βελτιώνουν την πιστοληπτική τους ικανότητα, επιτρέποντας τη σταδιακή, βήμα – βήμα, επιστροφή τους στις αγορές.

Βέβαια, αν δεν υπάρξει οριστική επίλυση της κρίσης χρέους για το ελληνικό δημόσιο, είναι δύσκολη η επανάκαμψη των πιστωτικών ιδρυμάτων στη διατραπεζική, με τους όρους που ίσχυαν πριν τον αποκλεισμό τους.

Εως σήμερα, μοναδική πηγή άντλησης απεριόριστης ρευστότητας αποτελεί η ΕΚΤ, στην οποία οι ελληνικές τράπεζες χρωστούν 95 δισ. ευρώ, έχοντας καταθέσει εγγυήσεις ύψους 138 δισ. ευρώ.

Ωστόσο, η τρόικα έχει ζητήσει την εκπόνηση σχεδίων για τη σταδιακή απεξάρτησή τους από τη χρηματοδότηση του Ευρωσυστήματος σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, τα οποία θα πρέπει να έχουν παρουσιαστεί μέσα στο επόμενο δίμηνο.

Οι όροι του δανείου της Eurobank

Όπως ανακοίνωσε η Eurobank, το ύψος της χρηματοδότησης που εξασφάλισε, διάρκειας από 3 μήνες έως 2 χρόνια, αφορά ομόλογα ονομαστικής αξίας 1 δισ. ευρώ.

Στη σχετική ανακοίνωση αναφέρεται ότι οι συμφωνίες έχουν συναφθεί με ιδιαίτερα ανταγωνιστικούς όρους: διατραπεζικό επιτόκιο EURIBOR συν περιθώριο (spread) που κυμαίνεται από 150 έως 200 μονάδες βάσης, ανάλογα με τη διάρκεια της συμφωνίας.

Όπως δήλωσε ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας κ. Νικόλαος Καραμούζης «οι συμφωνίες της Eurobank EFG στη διεθνή αγορά αποτελούν ένα πρώτο άνοιγμα των κεφαλαιαγορών προς ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα, γεγονός μείζονος σημασίας στο μακρύ δρόμο εξομάλυνσης της λειτουργίας των αγορών χρήματος και κεφαλαίου με την οποία συναρτάται η δυνατότητα χρηματοδότησης της ελληνικής οικονομίας».

Πέραν των παραπάνω συναλλαγών που αφορούν ελληνικά ομόλογα, η Eurobank EFG χρηματοδοτεί σήμερα στη διεθνή κεφαλαιαγορά ομόλογα μη ελληνικού κινδύνου, ύψους περίπου 3 δισ. ευρώ από το χαρτοφυλάκιό της.
Η Eurobank τονίζει ότι είναι η πρώτη φορά, από την αρχή του έτους, που ελληνική τράπεζα αποκτά στην πράξη πρόσβαση για χρηματοδότηση ελληνικών ομολόγων στις διεθνείς κεφαλαιαγορές, παρά τη δυσμενή συγκυρία που χαρακτηρίζεται από τις διεθνείς αβεβαιότητες και το εξαιρετικά δύσκολο περιβάλλον αναφορικά με την Ελλάδα και τον ελληνικό κίνδυνο.

«Η επιτυχής ολοκλήρωση της παραπάνω συναλλαγής εντάσσεται στην προσπάθεια σταδιακής απεξάρτησης του Ομίλου Eurobank EFG από τη χρηματοδότηση της ΕΚΤ και των αντίστοιχων πρωτοβουλιών του για το άνοιγμα των διεθνών αγορών» υπογραμμίζει χαρακτηριστικά η διοίκηση της τράπεζας.

Παρουσίαση των δυνατοτήτων της ελληνικής οικονομίας στο εξωτερικό
Όπως τονίζει ο κ. Καραμούζης, η Eurobank EFG έχει οργανώσει δεκάδες παρουσιάσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό τους τελευταίους μήνες, αναφορικά με τις προοπτικές της ίδιας της τράπεζας, του τραπεζικού συστήματος και της ελληνικής οικονομίας, σε διεθνείς τράπεζες, θεσμικούς επενδυτές, μεγάλους ιδιώτες πελάτες, διεθνή μέσα ενημέρωσης και οίκους πιστοληπτικής αξιολόγησης.

«Στις συναντήσεις αυτές παρουσιάζουμε μια, υπό προϋποθέσεις, πιο ευοίωνη προοπτική εξέλιξης της ελληνικής οικονομίας που λαμβάνει υπόψη μια σειρά από θετικούς παράγοντες για τη χώρα όπως: τα έως τώρα αποτελέσματα της δημοσιονομικής προσαρμογής, η πρόοδος των μεταρρυθμίσεων, ο χαμηλός βαθμός δανεισμού και μόχλευσης του ιδιωτικού τομέα, ο ρόλος της ναυτιλίας, η δυναμική των ελληνικών εξαγωγών, τα μεγάλα περιθώρια περιστολής της παραοικονομίας και της φοροδιαφυγής και οι δυνατότητες αξιοποίησης της μεγάλης δημόσιας περιουσίας για τη μείωση του Δημόσιου Χρέους και την ενίσχυση των αναπτυξιακών προοπτικών» σημειώνει ο ίδιος σχετικά.

Ωστόσο, ο κ. Καραμούζης τονίζει ότι βασικά προβλήματα της χώρας παραμένουν οι μακροοικονομικές ανισορροπίες και κυρίως η δημοσιονομική εκτροπή και ο χαμηλός βαθμός ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας.

«Η επιστροφή της χώρας σε δημοσιονομική υγεία και σε υψηλούς και σταθερούς ρυθμούς ανάπτυξης, είναι επιβεβλημένη, ανεξάρτητα από πιθανές επερχόμενες θετικές αλλαγές στην αρχιτεκτονική της ευρωζώνης» υποστηρίζει ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος της Eurobank.

Οικονομία
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
Helios Kiosk