Βιβλία που αναφέρονται δύο και τρεις φορές στα ίδια χρονικά διαστήματα και περιόδους. Μάθημα-πάρεργο, που διδάσκεται κυρίως από φιλολόγους χωρίς ιδιαίτερη, τις περισσότερες φορές, κατάρτιση στην επιστημονική θεώρηση του αντικειμένου. Μαθητές που απλώς βαριούνται ακόμη και να ανοίξουν το διανεμόμενο σύγγραμμα, εκτός αν πρόκειται να δώσουν εξετάσεις για τα ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και καθίσταται αναγκαία πλέον συνθήκη επιτυχίας η μελέτη του. Η Ιστορία, ως διδακτικό αντικείμενο στις σχολικές αίθουσες της χώρας, δεν θέλγει, δεν εμπλουτίζεται, δεν διαχέεται. Πολλώ δε μάλλον γίνεται συχνά πεδίο σκληρών αντιπαραθέσεων ο τρόπος παρουσίασης των γεγονότων, το ποσοστό «εκπροσώπησης» όλων(;) των απόψεων, ο όγκος των πληροφοριών ανά ιστορική περίοδο, προσωπικότητα ή ζήτημα. Τελικά, ποια Ιστορία χρειάζονται πρώτα οι σημερινοί και οι αυριανοί πολίτες, οι μελετητές, οι διδάσκοντες και οι διδασκόμενοι, αλλά και η κοινωνία της εποχής μας;