Για υπεξαίρεση 115 εκατ. ευρώ από την κοινή εταιρεία που διαθέτουν στην Ελλάδα κατηγορούν οι Γερμανοί της Ρuma τους έλληνες συνεταίρους τους κκ. Γιώργο και Αντώνη Γλου. Η εξέλιξη αυτή, η οποία αναμένεται να έχει συνέχεια, κάνει ακόμη πιο δύσκολα τα πράγματα για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της οικογενείας Γλου που παραπαίουν.