Στη δημιουργία εταιρείας στην Τουρκία σε συνεργασία με τοπικούς επιχειρηματίες προχώρησε η S&Β (πρώην Βαρυτίνη). Πρόκειται για ένα joint venture με την επωνυμία Ρergem Μineral Μining Ιndustry and Τrade SΑ σε σύμπραξη με τους κκ. Βulent Ιper και Οrca Κirker, οι οποίοι είναι παραγωγοί περλίτη στην Τουρκία.

Η Ρergem Μineral Μining Ιndustry and Τrade SΑ θα εδρεύει στη Σμύρνη και θα επικεντρωθεί στην ανάπτυξη και εκμετάλλευση κοιτασμάτων περλίτη στην ευρύτερη περιοχή της Περγάμου. Η συνολική επένδυση θα ανέλθει σε 2,7 εκατ. ευρώ και περιλαμβάνει την κατασκευή νέας μονάδας επεξεργασίας. Η νέα μονάδα θα παράγει διαβαθμισμένο περλίτη προοριζόμενο κυρίως για χρήση στις κατασκευές και στα δομικά υλικά, ενώ θα στοχεύει στις αγορές της Κοινοπολιτείας Ανεξάρτητων Κρατών (CΙS) και της Ασίας οι οποίες χαρακτηρίζονται από ισχυρή ζήτηση.