Πρόγραμμα κεφαλαιακής ενίσχυσης 1,05 δισ. ευρώ θέτει άμεσα σε εφαρμογή η διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς, η οποία έλαβε απόφαση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της κατά 800 εκατ. ευρώ, καλυμμένη από τους αναδόχους, και για έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές ύψους 250 εκατ. ευρώ. Μέσω της συγκεκριμένης κεφαλαιακής«ένεσης» που έρχεται λίγες ημέρες μετά την επιτυχημένη αύξηση της Εθνικής Τράπεζας κατά 1,8 δισ. ευρώ, η Τράπεζα Πειραιώς στοχεύει στη βελτίωση των δεικτών κεφαλαιακής της επάρκειας κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες, κάτι που θα διευκολύνει την επιστροφή της στις διατραπεζικές αγορές και θα της επιτρέψει να εκμεταλλευθεί ευκαιρίες οργανικής ανάπτυξης όταν οι οικονομίες στην ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης ανακάμψουν. Σε γραπτή του δήλωση ο πρόεδρος της Τράπεζας Πειραιώς κ. Μ. Σάλλας χαρακτήρισε την αύξηση «σημαντικό βήμα, το οποίο οδηγεί σε περαιτέρω ισχυροποίηση της κεφαλαιακής βάσης μας μέσα σε ένα απαιτητικό περιβάλλον και μας επιτρέπει να επωφεληθούμε από