Την εγκατάλειψη του λιγνίτη ως στρατηγικού καυσίμου της χώρας φαίνεται ότι αποφασίζει η ΔΕΗ, χωρίς μεταβίβαση των λιγνιτικών κοιτασμάτων σε ιδιώτες. Η αλλαγή αυτή θεωρείται βέβαιον ότι θα αυξήσει και το κόστος και την τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος στο μέλλον.