Μειωμένη κατά 20-25% σε σχέση με τα αντίστοιχα ποσά των βουλευτικών εκλογών του 2009 θα είναι η εκλογική αποζημίωση που θα λάβουν οι αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής και οι υπόλοιποι δικαιούχοι στις προσεχείς εκλογές.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εσωτερικών και του υπουργείου Οικονομικώ,ν οι Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις για την εκλογική αποζημίωση των αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής και των λοιπών κατηγοριών δικαιούχων στις προσεχείς εκλογές στις 7 Νοεμβρίου και τυχόν επαναληπτικής ψηφοφορίας στις 14 Νοεμβρίου που υπογράφηκαν από τους κ.κ. Ραγκούση και Παπακωνσταντίνου, προβλέπουν πως η αποζημίωση που θα λάβουν οι δικαιούχοι είναι μειωμένη κατά 20-25% σε σχέση με τα αντίστοιχα ποσά των βουλευτικών εκλογών του 2009.

Oπως τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση, στόχος της κυβέρνησης είναι να αποζημιώσει όσους εμπλέκονται άμεσα στην διεξαγωγή των εκλογών και αφετέρου να εξορθολογίσει τη συνολική δαπάνη.

Το υπουργείο Οικονομικών εκτιμά πως μέσω της μείωσης του αριθμού των δικαιούχων προσώπων και του ύψους του επιδόματος, η συνολική δαπάνη για τις αυτοδιοικητικές εκλογές της 7ης και 14ης Νοεμβρίου θα είναι περίπου 28% χαμηλότερη από τη δαπάνη για τις εθνικές εκλογές της 4ης Οκτωβρίου 2009.