ΝΤΕΝΒΕΡ. Ενα γενετικό τεστ το οποίο αφορά την επιλογή των καταλληλότερων εμβρύων για χρήση στην εξωσωματική γονιμοποίηση μπορεί να αυξήσει τις πιθανότητες επιτυχίας της ΙVF, σύμφωνα με αμερικανούς ειδικούς. Η προεμφυτευτική γενετική διάγνωση η οποία «σαρώνει» τα έμβρυα προκειμένου να εντοπιστούν τυχόν ανωμαλίες στα χρωμοσώματά τους εμφανίζει ποσοστά επιτυχίας έως και 87%- τα διπλάσια από αυτά που καταγράφονται με τη συμβατική ΙVF σε πολλές χώρες. Αν και προηγούμενες μελέτες έχουν δείξει τα οφέλη της μεθόδου, η νέα μελέτη που παρουσιάστηκε στο συνέδριο της Αμερικανικής Εταιρείας Αναπαραγωγικής Ιατρικής στο Ντένβερ είναι η πρώτη τυχαιοποιημένη κλινική δοκιμή στην οποία συγκρίθηκαν γυναίκες των οποίων τα έμβρυα ελέγχθηκαν με βάση την τεχνική σε σύγκριση με άλλες που υποβλήθηκαν σε συμβατική εξωσωματική γονιμοποίηση.

Η δοκιμή περιελάμβανε 80 γυναίκες από κλινικές του Νιου Τζέρσι. Οπως προέκυψε, στις γυναίκες των οποίων τα έμβρυα ελέγχθηκαν με προεμφυτευτική διάγνωση τα ποσοστά γεννήσεων έφθαναν το 87,2%, σε σύγκριση με 68,3% στις γυναίκες στις οποίες μεταφέρθηκε έμβρυο χωρίς να έχει προηγουμένως περάσει από τον έλεγχο.