Οι ίδιες οι αυτοκινητοβιομηχανίες εφαρμόζουν προγράμματα ωριαίας ενοικίασης οχημάτων