Το υπουργείο Οικονομικών έστειλε στις εφορίες την εγκύκλιο για την εφαρμογή του νόμου βάσει του οποίου οι πολίτες μπορούν να κλείσουν τις φορολογικές εκκρεμότητες για την περίοδο 2000-2009. Με βάση την εγκύκλιο, το ελάχιστο ποσό φόρου ανά ανέλεγκτη χρήση διαμορφώνεται στα 300 ευρώ.