Στην εφαρµογή νέου τρόπου ασφάλισης των περιστασιακά απασχολούµενων προχωρεί το υπουργείο Εργασίας µε την καθιέρωση του εργόσηµου.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Τα Νέα», το µέτρο θα τεθεί σε εφαρµογή πιθανότατα από τον Μάρτιο του 2011. Ήδη κατατέθηκαν οι πρώτες προτάσεις για τον τρόπο εφαρµογής του µέτρου από τις διοικήσεις του ΙΚΑ και του ΟΓΑ, καθώς και από υπηρεσιακούς παράγοντες, και αποµένει η έκδοση σχετικής υπουργικής απόφασης. Το µέτρο προβλέπεται στον νόµο Λοβέρδου για το νέο Ασφαλιστικό και εκτιµάται ότι θα αποφέρει έσοδα της τάξεως των 250 εκατ. ευρώ στο ΙΚΑ και στον ΟΓΑ, ενώ υπολογίζεται ότι θα λάβουν µέρος έως και 300.000 περιστασιακά απασχολούµενοι.