Καθήκοντα διευθύνοντος συμβούλου της ΕΧΑΕ και προέδρου του Χρηματιστηρίου Αθηνών στον 48χρονο κ. Σωκράτη Λαζαρίδη σε αντικατάσταση του κ. Σπ.Καπράλου ανέθεσε χθες το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας Ελληνικά Χρηματιστήρια ΑΕ. Ο κ. Λαζαρίδης αναλαμβάνει επίσης τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου στη θυγατρική του ομίλου, Εταιρεία Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Αθηνών ΑΕ, ενώ η επικύρωση της εκλογής του νέου μέλους θα πραγματοποιηθεί στην επόμενη γενική συνέλευση της ΕΧΑΕ. Καθώς εργάζεται στον όμιλο από το 1994 και έχοντας συμμετάσχει σε όλα τα μεγάλα έργα και στην εξέλιξη της ελληνικής κεφαλαιαγοράς ο νέος πρόεδρος του χρηματιστηρίου της Αθήνας θεωρείται ο άνθρωπος που γνωρίζει τα εγχώρια χρηματιστηριακά δρώμενα… «εκ των έσω».

Ο κ. Λαζαρίδης σπούδασε στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών και συνέχισε για ΜSc στο Queen Μary College του Λονδίνου, με ειδίκευση στην Οικονομετρία. Το 1987 ιδρύει την εταιρεία ΕFFΕCΤ ΕΠΕ, η οποία ειδικεύθηκε στον χώρο ανάπτυξης λογισμικού για την κεφαλαιαγορά. Στον όμιλο ΕΧΑΕ προσχώρησε το 1994 καταλαμβάνοντας τη θέση του υπευθύνου Χρηματιστηριακών Θεμάτων στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών (ΚΑΑ). Το 1995 αναλαμβάνει τη δημιουργία του τεχνολογικού βραχίονα του ομίλου, της εταιρείας Ανάπτυξη Συστημάτων και Υποστήριξη Κεφαλαιαγοράς ΑΕ (ΑΣΥΚ ΑΕ), στην οποία διετέλεσε γενικός διευθυντής ως τον Μάιο του 1998, οπότε και παραιτείται για να αναλάβει τη Γενική Διεύθυνση του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ΧΑ). Τον Δεκέμβριο του 2000 αναλαμβάνει τη θέση του εκτελεστικού αντιπροέδρου του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ενώ από τον Ιανουάριο του 2007 κατέχει τη θέση του γενικού διευθυντή Εκκαθάρισης, Διακανονισμού και Καταχώρισης στον όμιλο της ΕΧΑΕ.

Από 1994 ως σήμερα ήταν υπεύθυνος για όλα τα μεγάλα έργα που συντελέστηκαν στην ελληνική κεφαλαιαγορά, όπως η τεχνολογική αναβάθμιση των υποδομών του ομίλου, η δημιουργία της αγοράς παραγώγων, η σταδιακή ιδιωτικοποίηση του Χρηματιστηρίου ως την εισαγωγή των μετοχών της ΕΧΑΕ στη χρηματιστηριακή αγορά, η κατάρτιση του πρώτου κανονισμού λειτουργίας του Χρηματιστηρίου Αθηνών το 2004 καθώς και των κανονιστικών αποφάσεων που προηγήθηκαν αυτού.

Επίσης ήταν υπεύθυνος για την ανάπτυξη του έργου της Κοινής Πλατφόρμας με το Χρηματιστήριο της Κύπρου, για τη δημιουργία του Επικουρικού Κεφαλαίου για την κάλυψη του κινδύνου του αντισυμβαλλομένου, για τη μεταφορά στο νέο υπερσύγχρονο data centre του κτιρίου της λεωφόρου Αθηνών, για τη δημιουργία του Δικτύου Χ-ΝΕΤ για τη διασύνδεση των μελών της ελληνικής αγοράς με τις χρηματιστηριακές αγορές του εξωτερικού, για τον διαχωρισμό των υπηρεσιών εκκαθάρισης και διακανονισμού, ενώ είχε και την ευθύνη της διαπραγμάτευσης με τον οίκο FΤSΕ και τους εκπροσώπους της LΙΒΑ για την αναβάθμιση και διατήρηση της αξιολόγησης της ελληνικής αγοράς σε ανεπτυγμένη.