Το ενδεχόμενο τετράμηνης παράτασης των συμβάσεων πλοίων που επιδοτούνται για να εκτελούν δρομολόγια άγονης γραμμής που λήγουν στο τέλος του μήνα συζητήθηκε στο Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών (ΣΑΣ) σήμεραΤετάρτη.

Oι υπάρχουσες συμβάσεις που έχουν υπογραφεί μεταξύ υπουργείου και εταιρειών προβλέπουν παράταση της μίσθωσης για το χρονικό διάστημα μέχρι να καθορισθούν οι νέες αναθέσεις.

Ωστόσο ορισμένοι από τους εκπροσώπους των ακτοπλόων υποστηρίζουν ότι τα πλοία των εταιρειών-μελών τους αδυνατούν να συνεχίσουν να πραγματοποιούν τα δρομολόγια λόγου ζημιών και ότι μπορούν, με την ολοκλήρωση της σύμβασης, να αρνηθούν να συνεχίσουν.