Αγορά:

Παλαιάς κοπής (Βικτωρίας,Εδουάρδου,Γεωργίου) 216,66 €,

Παλαιάς κοπής (Ελισάβετ 1973 και προγενέστερα) 216,66 ,

Νέας κοπής (Ελισάβετ 1974 και μεταγενέστερα) 216,66 €,

Πώληση:

Ελισάβετ νέας κοπής 260,78