Περαιτέρω μείωση, κατά 51,4%, σημείωσε τον Αύγουστο το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου, με αποτέλεσμα στο τέλος του οκταμήνου Ιανουαρίου – Ιουλίου να εμφανίζεται μειωμένο κατά 32,8%.

Η θετική εξέλιξη αυτή είναι απόρροια της αύξησης των εξαγωγών και της συνεχιζόμενης συρρίκνωσης των εισαγωγών, η οποία προκαλείται και από τον περιορισμό της ιδιωτικής κατανάλωσης.

Ειδικότερα, από τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Ελληνική Στατιστική Αρχή για την πορεία των εμπορευματικών συναλλαγών, προκύπτουν τα εξής:

Η συνολική αξία των εισαγωγών-αφίξεων τον Αύγουστο ανήλθε στο ποσό των 2.336,7 εκατ. ευρώ, έναντι 3.327,5 εκατ. ευρώ τον ίδιο μήνα του 2009, παρουσιάζοντας μείωση 29,8%.

Η συνολική αξία των εξαγωγών-αποστολών αυξήθηκε κατά 21,1% σε 1.201,7 εκατ. ευρώ.

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου υποχώρησε κατά 51,4% σε 1.135 εκατ. ευρώ.

Η συνολική αξία των εισαγωγών το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Αυγούστου μειώθηκε κατά 21,1% σε 23.640,9 εκατ. ευρώ.

Η συνολική αξία των εξαγωγών το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Αυγούστου αυξήθηκε κατά 3,4% στο ποσό των 10.012,7 εκατ. ευρώ.

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου, στο οκτάμηνο, υποψώρησε κατά 32,8% σε 13.628,2 εκατ. ευρώ.