Ο μεγάλος αριθμός των συνταξιοδοτήσεων στο δημόσιο και ειδικά οι αυξημένες ανάγκες από προσωπικό στο υπουργείο Οικονομικών, οδήγησε τους υπουργούς Οικονομικών και Εσωτερικών στην έκδοση εγκυκλίου για την απορρόφηση των επιτυχόντων στους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ. Απαραίτητη προϋπόθεση η έκδοση οριστικών αποτελεσμάτων μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2009.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο, «η κυβέρνηση λαμβάνοντας υπόψη τον μεγάλο αριθμό υπαλλήλων που αποχώρησαν λόγω συνταξιοδότησης από τις δημόσιες υπηρεσίες και τα ΝΠΔΔ το τρέχον έτος, αποφάσισε εντός του β’ εξαμήνου του 2010 να απορροφηθούν όλοι οι επιτυχόντες σε διαδικασίες διορισμού/πρόσληψης σε υπηρεσίες και φορείς του δημοσίου, για τις οποίες έχουν εκδοθεί οριστικά αποτελέσματα μέχρι και την 31-12-2009».

Σημειώνεται ότι ανάμεσα στους επιτυχόντες είναι και οι 800 του υπουργείου Οικονομικών, που αντιμετωπίζει και το μεγαλύτερο πρόβλημα προσωπικού.

Εξαίρεση θα αποτελέσουν οι ΟΤΑ Α΄και Β’ βαθμού, καθώς η απορρόφηση των διοριστέων θα ξεκινήσει εντός του πρώτου τριμήνου του 2011, λόγω αναστολής τω προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών, κατά το χρονικό διάστημα που προηγείται των περιφερειακών και δημοτικών εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των αιρετών οργάνων, σύμφωνα με το σχετικό νόμο.