Το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών 40 κρατικών αξιωματούχων που εμπλέκονται στην υπόθεση της Siemens ζήτησαν οι εφέτες ανακριτές, με έγγραφό τους προς όλες τις εγχώριες τράπεζες.

Οι ανακριτές αναζητούν στοιχεία για όλα τα μη πολιτικά πρόσωπα που έχουν εμπλακεί -ως μέλη επιτροπών κ.ά- στο σκέλος της υπόθεσης που αφορά τις συμβάσεις του Δημοσίου για την προμήθεια εγκατάσταση και λειτουργία του συστήματος ασφαλείας C4I, έργο που είχε κατακυρωθεί, εν όψει των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας, στην εταιρία SAIC με υπεργολάβο τη Siemens.

Οι κατηγορίες που ερευνώνται για το C4I σχετίζονται με τα αδικήματα της δωροδοκίας (ενεργητικής και παθητικής) και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομη δραστηριότητα.

Τα πρόσωπα για τα οποία ζητούνται στοιχεία των λογαριασμών τους, προέρχονται από τα, συναρμόδια για το έργο, υπουργεία Εθνικής Άμυνας και Δημόσιας Τάξης.

Οι ανακριτές της Siemens έχουν σκοπό να επιταχύνουν τις διαδικασίες ώστε να ολοκληρώσουν σύντομα το σκέλος της ανάκρισης που αφορά την προμήθεια για τα αντιπυραυλικά συστήματα Patriot με συμβάσεις του 1998, ώστε να μην κινδυνεύσει η δικογραφία αυτή με παραγραφή λόγω παρέλευσης 15ετίας.

Η ανάκριση σε ό,τι αφορά τα Patriot καλείται να εντοπίσει αν η εν λόγω αγορά του Δημοσίου ήταν συμβατή με το σύνολο του εξοπλιστικού προγράμματος της χώρας και αν ήταν οικονομικά συμφέρουσα.