Στο τέλος Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων που θα διενεργήσει η Τράπεζα της Ελλάδος σε συνεργασία με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ).

Αν και η διενέργεια του stress test είχε προγραμματισθεί για τον Σεπτέμβριο, δεν διεξήχθη τελικά, καθώς εκτιμήθηκε πως δεν θα προσέθετε ουσιαστική πληροφόρηση για την κατάσταση των εγχώριων τραπεζών, αφού δεν είχαν παρέλθει ούτε δύο μήνες από τη δημοσίευση του πανευρωπαϊκού stress test στα τέλη Ιουλίου.

Εντός των προσεχών ημερών οι διοικήσεις των τραπεζών θα έχουν νέο γύρο επαφών με την Τράπεζα της Ελλάδος με αντικείμενο τα stress tests. Τα κριτήρια της άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων θα είναι αντίστοιχα με εκείνα που είχαν τεθεί τον Ιούλιο από το European Bank System και δεν θα αναμορφωθούν επί το αυστηρότερο, όπως τουλάχιστον ήταν οι αρχικές εκτιμήσεις.

Τα κριτήρια δεν θα είναι ίδια για όλες τις τράπεζες, αλλά τα πιστωτικά ιδρύματα θα αντιμετωπιστούν σαν ξεχωριστές μονάδες για την εφαρμογή των κριτηρίων στα τεστ αντοχής. Οι παράμετροι που θα οριστούν θα είναι και στατικοί και δυναμικοί για να αποτυπώσουν με βάση τα τρέχοντα δεδομένα τις αντοχές των πιστωτικών ιδρυμάτων.

Ήδη οι τραπεζίτες έχουν μία βάση συνομιλίας με την Τράπεζα της Ελλάδος και αυτά είναι τα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου τα οποία θα ανακοινωθούν μέσα στον Νοέμβριο.

Η Τράπεζα της Ελλάδος στην Ενδιάμεση Έκθεση για την Νομισματική Πολιτική 2010 που θα υποβάλει αύριο στην Βουλή και στο Υπουργικό Συμβούλιο θα αναγνωρίζει πως το εγχώριο πιστωτικό σύστημα διαθέτει ισχυρή κεφαλαιακή βάση, θα αναδεικνύει δε την σημασία της επιτυχημένης αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της Εθνικής Τραπέζης στην σταδιακή αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των ξένων επενδυτών προς την ελληνική οικονομία. Τέλος, θα τάσσεται υπέρ της σύναψης στρατηγικών συμμαχιών, ώστε οι τράπεζες να προσαρμοστούν με επιτυχία στο νέο περιβάλλον.