* Τράπεζα Κύπρου: Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας κατά 345 εκατ. ευρώ. Η κάλυψη της έκδοσης έφτασε το 95,4%, όπως προέκυψε από τον αριθμό των δικαιωμάτων προτίμησης που ασκήθηκαν. Οι αδιάθετες μετοχές πουλήθηκαν χθες με τη διαδικασία του βιβλίου προσφορών σε επενδυτές κυρίως από την Ευρώπη στην τιμή των 3,85 ευρώ κατά μετοχή.

* Ελτον: Εκτακτη γενική συνέλευση έχει συγκαλέσει η εταιρεία στις 16 Νοεμβρίου με βασικό θέμα την επιστροφή κεφαλαίου με μετρητά στους μετόχους. Σε πρώτη φάση θα αποφασιστεί η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 1.069.207,48 ευρώ με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,60 σε 0,64 ευρώ και θα ακολουθήσει ισόποση μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 1.069.207,48 ευρώ με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 0,64 σε ευρώ 0,60 η κάθε μία, με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου 0,04 ευρώ ανά μετοχή στους μετόχους.

* Ρositive Εnergy: Εξι επιπλέον εγκαταστάσεις στην Κρήτη (Νομοί Χανίων & Λασιθίου) συνολικής ισχύος 480 kWp, οι οποίες συνδέθηκαν με το εθνικό δίκτυο διανομής και μεταφοράς ενέργειας, παρέδωσε η εταιρεία κατασκευής φωτοβολταϊκών πάρκων. Οι σταθμοί αναμένεται να παράγουν συνολικά σε ετήσια βάση τουλάχιστον 730.000 κιλοβατώρες ηλεκτρικής ενέργειας, αποτρέποντας με αυτόν τον τρόπο την έκλυση τουλάχιστον 540 τόνων διοξειδίου του άνθρακα ετησίως που ισοδυναμεί με το διοξείδιο του άνθρακα που θα απορροφούσαν πάνω από 800 στρέμματα δάσους.

* Εlounda Ιsland View Villas: Τρεις διακρίσεις από την Επιτροπή των διεθνών βραβείων Ιnternational Ρroperty Αwards απέσπασε το έργο οικιστικής ανάπτυξης Εlounda Ιsland View Villas. Η ανακοίνωσή τους έγινε σε ειδική τελετή που διοργανώθηκε στο ξενοδοχείο «Sheraton Ρark Lane» στο Λονδίνο, σε συνεργασία με το τηλεοπτικό δίκτυο Βloomberg και τις εφημερίδες: «Τhe Νew Υork Τimes», «Frankfurter Αllgemeine» και «Ιnternational Ηerald Τribune». Το Εlounda Ιsland View Villas επιλέχτηκε ανάμεσα στα τρία καλύτερα οικιστικά συγκροτήματα της Ευρώπης κατακτώντας δύο βραβεία 5* στις κατηγορίες Βest Αrchitecture (Μultiple Units) & Βest Ιnterior Design, ενώ παράλληλα απέσπασε τη διάκριση Ηighly Commended στην κατηγορία Βest Development.

* ΕΕΔΕ: Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τη διοίκηση του περιβάλλοντος- συνδυασμός επιχειρηματικότητας και οικολογικής ευαισθησίας (υποχρέωση που πλέον εντάσσεται στην καθημερινή δράση των επιχειρήσεων και οργανισμών)- έχει σχεδιάσει η ΕΕΔΕ. Το πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως στα στελέχη που θα αναλάβουν τον σχεδιασμό, την εφαρμογή και την υλοποίηση συστημάτων προστασίας του περιβάλλοντος.