Συνεχίζεται η πτώση του γενικού δείκτη οικονομικού κλίματος κατά το τρίτο τρίμηνο του 2010, όπως καταγράφηκε από την τριμηνιαία έρευνα που διεξάγεται στα κορυφαία διευθυντικά στελέχη των μεγαλύτερων ελληνικών επιχειρήσεων από την Εταιρεία Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ), σε συνεργασία με την ΙCΑΡ Group. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε την περίοδο 22.9.2010- 6.10.2010.

Ο γενικός δείκτης οικονομικού κλίματος (ΕΑΣΕ/ΙCΑΡ-CΕΟ General Ιndex) το τρίτο τρίμηνο του 2010 σημείωσε νέα πτώση στις 89 μονάδες από 92 το προηγούμενο τρίμηνο, καταγράφοντας την αβεβαιότητα σχετικά με την αποτελεσματικότητα των μέτρων οικονομικής πολιτικής που εφαρμόζονται στο πλαίσιο του προγράμματος οικονομικής στήριξης της Ελλάδας από ΕΕ-ΔΝΤ- ΕΚΤ.

Δυσμενέστερες είναι οι συνθήκες στη βιομηχανία και στο εμπόριο όπου η οικονομική κρίση οδήγησε τον δείκτη σε σημαντική μείωση, έναντι των υπηρεσιών όπου ο δείκτης παρέμεινε σχεδόν στάσιμος. Επιπλέον, μεγάλο ποσοστό των CΕΟs δεν φαίνεται να αισιοδοξούν για το επόμενο έτος αφού συνεχίστηκε για τέταρτο συνεχόμενο τρίμηνο η πτώση του δείκτη προσδοκιών για την οικονομική κατάσταση των εταιρειών ένα έτος μετά.

Αρνητική είναι η εξέλιξη της απασχόλησης σε σχέση με το προηγούμενο έτος κατά το τρίτο τρίμηνο του 2010. Ο δείκτης μειώθηκε στις 49 μονάδες. Υψηλότερη ήταν η μείωση στο εμπόριο έναντι της βιομηχανίας και των υπηρεσιών. Αξιοσημείωτο είναι ότι η απασχόληση στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις διατηρήθηκε σχεδόν αμετάβλητη έναντι μείωσης στις μεγάλες και πολύ μεγάλες. Συνεχίστηκε η πτωτική τάση του δείκτη προσδοκιών απασχόλησης για το επόμενο έτος, αν και η μείωση έναντι του προηγούμενου τριμήνου είναι ελάχιστη. Ενθαρρυντικά είναι τα μηνύματα από τις εμπορικές επιχειρήσεις στις οποίες ο δείκτης σημείωσε βελτίωση.

Σε ερώτηση που υποβλήθηκε στους CΕΟs σχετικά με την ανταπόκριση ή μη της Ελλάδας στις δεσμεύσεις του προγράμματος οικονομικής στήριξης από τις ΕΕ.- ΔΝΤΕΚΤ στη λήξη της προβλεπόμενης τριετίας, το 41% θεωρεί ότι η χώρα θα μπορέσει να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της.