Σε αναθεώρηση επί τα χείρω των προβλέψεων για το 2010 προχώρησε ο όμιλος καταναλωτικών προϊόντων Σαράντης. Η μείωση των προβλέψεων οφείλεται κυρίως στην υστέρηση των πωλήσεων που παρατηρείται στην ελληνική αγορά και που αναμένεται να ενταθεί φθάνοντας σε διψήφιο επίπεδο πτώσης το 2010. Σε αντίθεση, οι πωλήσεις των ξένων χωρών του ομίλου αναμένεται να διατηρήσουν τον διψήφιο ρυθμό ανάπτυξης που μέχρι στιγμής παρουσιάζουν. Η πτώση των πωλήσεων στην Ελλάδα και η ενίσχυση των διαφημιστικών και προωθητικών δαπανών που αποσκοπούν στην αύξηση του μεριδίου αγοράς περιορίζουν τα περιθώρια και τη συνολική κερδοφορία του ομίλου, αναφέρεται στην ανακοίνωση της εταιρείας.

Σύμφωνα με τις αναθεωρημένες προβλέψεις του ομίλου, οι πωλήσεις αναμένεται να διαμορφωθούν στα 222,9 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 1% σε σύγκριση με το 2009, έναντι αύξησης κατά 4% που αρχικά είχε εκτιμηθεί. Τα ebitda θα μειωθούν κατά 20,2% στα 21,6 εκατ. ευρώ από 27,08 εκατ ευρώ το 2009 (προηγούμενη πρόβλεψη 28,75 εκατ. ευρώ).