Χίλια εξακόσια ευρώ λιγότερο θα «κοστίζει» μηνιαίως στους έλληνες φορολογούμενους κάθε βουλευτής και ευρωβουλευτής, σύμφωνα με τις πιστώσεις που προβλέπει ο νέος προϋπολογισμός της Βουλής των Ελλήνων για το 2011, ο οποίος είναι συνολικά μειωμένος κατά 20.000.000 ευρώ σε σχέση με το 2010.

Βάσει των στοιχείων που κατέθεσε χθες στην αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή ο Πρόεδρος της Βουλής κ. Φ.Πετσάλνικος, προκύπτει ότι με τις μειώσεις που επήλθαν επί της βουλευτικής αποζημίωσης (κατάργηση 13ου και 14ου μισθού) και τις περικοπές επιδομάτων, οι συνολικές μηνιαίες μεικτές αποδοχές του βουλευτή διαμορφώνονται στο καθόλου ευκαταφρόνητο ποσόν των 9.869 ευρώ, αν και μειωμένες κατά 1.601 ευρώ σε σχέση με το 2010. Ετσι, ετησίως οι αποδοχές του βουλευτή από τη βουλευτική αποζημίωση, τη συμμετοχή σε επιτροπές και θερινά τμήματα, το επίδομα γραφείου, την οικογενειακή παροχή και τα έξοδα κίνησης, ανέρχεται σε 118.434 ευρώ μεικτά.

Συνολικά για τη Βουλή ο προϋπολογισμός του 2011 προβλέπει πιστώσεις ύψους 197.988.000 ευρώ έναντι 218.092.200 που ήταν ο προϋπολογισμός του 2010, ο οποίος είχε επίσης μειωθεί κατά 3.887.000 ευρώ σε σχέση με το 2009. Στόχος είναι να σταλεί «σαφές μήνυμα για συνέχιση της προσπάθειας επίτευξης του στόχου αντιμετώπισης του δημοσιονομικού προβλήματος της χώρας με την περαιτέρω αποκλιμάκωση του ελλείμματος του κρατικού προϋπολογισμού».

Το κονδύλι για τις βουλευτικές αποζημιώσεις από 25.135.100 ευρώ το 2010 μειώνεται σε 21.226.400 ευρώ (-3.908.700), ενώ για τη συμμετοχή τους σε επιτροπές και στα θερινά τμήματα της Βουλής προβλέπονται 5.000.000 ευρώ από 5.503.000 ευρώ (-503.500).

Επίσης μειώνεται το επίδομα οργάνωσης γραφείου βουλευτών από 9.286.300 ευρώ σε 8.086.300 ευρώ (-1.200.000), ενώ τα έξοδα κίνησης μειώνονται από 1.987.800 ευρώ σε 1.715.600 ευρώ (-272.200). Σημει ώνεται ότι το συνολικό ποσό που δαπανάται για τις βουλευτικές αποζημιώσεις, τις αποδοχές των υπαλλήλων της Βουλής και των επιστημονικών συνεργατών των βουλευτών και ευρωβουλευτών και λοιπών συνεργατών τους, όπως και οι πρόσθετες παροχές προς τις παραπάνω κατηγορίες, αλλά και οι πιστώσεις για τις μετακινήσεις των βουλευτών, τις μισθώσεις των γραφείων και των αυτοκινήτων τους, τα τηλεφωνικά και ταχυδρομικά τέλη κτλ., ανέρχεται σε 181.379.400 ευρώ.

Αυξημένο κονδύλι προβλέπεται και για την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος καθώς από 1.050.000 ευρώ η σχετική πίστωση ανέρχεται σε 1.250.000 ευρώ (+200.000 ευρώ), αλλά και για τις αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων και εγκαταστάσεων, ποσό που αυξάνει από 2.700.000 σε 3.000.000 (+300.000 ευρώ).

Κατά τα λοιπά, μειώνεται η αντιμισθία συνεργατών βουλευτών από 13.924.300 ευρώ σε 13.395.300 ευρώ (-529.000 ευρώ), οι αποζημιώσεις για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων και αστυνομικών από 16.670.700 σε 15.157.800 (1.512.900 ευρώ), οι αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων περιλαμβανομένων των εξόδων κίνησης από 11.527.700 σε 11.008.600 (519.100 ευρώ), ενώ οι δαπάνες για τα μισθώματα κτιρίων μειώνονται από 5.400.000 σε 4.670.000 (730.000 ευρώ), οι χρηματοδοτικές μισθώσεις από 6.000.000 σε 5.402.400 (-597.600 ευρώ), οι υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη κτλ.) μειώνονται από 8.878.000 σε 8.715.000 (-163.000), οι δαπάνες κινητής τηλεφωνίας από 680.000 σε 658.000, οι διαφημίσεις και δημοσιεύσεις από 180.000 σε 120.000, οι εκδόσεις και εκτυπώσεις από 700.000 σε 555.000, οι δαπάνες για δημόσιες σχέσεις από 485.000 σε 385.000, η προμήθεια βιβλίων, περιοδικών και εφημερίδων από 1.670.000 σε 1.400.000, η προμήθεια ιματισμού και υφασμάτων από 120.000 σε 76.000 και ειδών υπόδησης από 38.000 σε 18.000 κτλ.

Περικοπές και στους υπαλλήλους
Οσον αφορά τις αμοιβές των πολιτικών υπαλλήλων της Βουλής αυτές μειώνονται: οι μισθοί από 26.715.500 σε 25.727.400 (-988.100), το επίδομα χρόνου υπηρεσίας από 151.000 σε 101.100, το επίδομα θέσης ευθύνης από 180.000 σε 143.400, το επίδομα πληροφορικής από 324.100 σε 242.700 ευρώ. Ωστόσο προβλέπονται και κάποιες αυξήσεις: στα επιδόματα Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας από 900.000 σε 1.370.000 (+470.000 ευρώ), στην οικογενειακή παροχή από 700.000 σε 722.900 (+22.900 ευρώ), αλλά και στις εισφορές του ΙΚΑ τις οποίες θα κληθεί να καταβάλει η Βουλή λόγω της πρόσληψης 18 στενογράφων από 1.1.2011 μέσω διαγωνισμού του ΑΣΕΠ. Ετσι, οι εισφορές προς το ΙΚΑ από 4.024.000 ευρώ θα ανέλθουν σε 4.225.700 ευρώ (+201.700 ευρώ).