Ο αρμόδιος επίτροπος Χοακίν Αλμούνια άφησε εμμέσως πλην σαφώς να εννοηθεί ότι η Επιτροπή ενδέχεται να προβάλει αντιρρήσεις.