Το χρηματιστήριο αποφάσισε στις 15:40 τη διακοπή διαπραγμάτευσης της μετοχής της Aegean λόγω τεχνικής δυσλειτουργίας.

Μέχρι τι στιγμή της διακοπής, η μετοχή είχε κάνει μόλις τρεις πράξεις με σύνολο 300 τεμαχίων και υποχωρούσε κατά 4%