Ενα νέο καταθετικό προϊόν εγγυημένου κεφαλαίου στη λήξη με την ονομασία «ΤΜΤ Μemory», το οποίο προσφέρει δυνατότητα ετήσιας μεικτής απόδοσης ίσης με 6%, προσφέρει η ΗSΒC στην ελληνική αγορά, αναγνωρίζοντας ένα περιβάλλον με προοπτικές στις αγορές τεχνολογίας, επικοινωνίας και τηλεπικοινωνιών. Στη σχετική ανακοίνωση επισημαίνεται ότι η επένδυση περιλαμβάνει πέντε από τις σπουδαιότερες μετοχές των παραπάνω κλάδων και συγκεκριμένα τις Αpple Computer Ιnc, Εricsson LΜΒ SΗS, Τelefonica, Vivendi Universal και Vodafone Group. Η ετήσια μεικτή απόδοση μπορεί να φτάσει το 6%, στην περίπτωση που όλες οι συνδεδεμένες τιμές μετοχών σημειώσουν άνοδο, ενώ η διάρκεια κατάθεσής του είναι πενταετής και διατίθεται σε ευρώ ή δολάρια ΗΠΑ. Το προϊόν προσφέρεται σε περιορισμένη έκδοση, με την προεγγραφή να ολοκληρώνεται στις 17 Δεκεμβρίου 2010. Οπως δήλωσε ο κ. Απ. Παπαναγιώτου, διευθυντής Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Προϊόντων ΗSΒC Ελλάδος, «οι παραπάνω κλάδοι διατήρησαν μια ιδιαίτερα σθεναρή αντίσταση στο ευρύτερο περιβάλλον διακυμάνσεων των τελευταίων ετών, και σήμερα ανταποκρίνονται θετικά στις συνθήκες της αγοράς».