Σχετικά με τον διαγωνισμό ιδεών «Αθήνα επί 4» που διενεργεί το υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και χορηγός είναι η Εθνική (σχετικό ρεπορτάζ σελίδα Α11) ο κ. Ταμβακάκης είπε ότι, επειδή η ελληνική πόλη χαρακτηρίζεται από μικρά οικοδομικά τετράγωνα με πυκνό δίκτυο δρόμων, στενά πεζοδρόμια και κατακερματισμένους χώρους πρασίνου, «στόχος είναι η δημιουργία ενός μεγαλύτερου οικοδομικού τετραγώνουπου θα επηρεάσει θετικά το μικροκλίμα της περιοχής, την ποιότητα ζωής, την εικόνα αλλά και τη λειτουργία των δημοσίας χρήσης χώρων».