Η Τράπεζα Κύπρου ανακοίνωσε την επιτυχή ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της με την έκδοση συνολικά 172,6 εκατ. νέων μετοχών και την άντληση κεφαλαίων για την τράπεζα ύψους 345 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα τελικά αποτελέσματα, περίπου 576,5 εκατ. δικαιώματα προτίμησης ασκήθηκαν από τους κατόχους τους για περίπου 164,7 εκατ. μετοχές, αντιπροσωπεύοντας ποσοστό κάλυψης 95,4% περίπου.

Οι υπόλοιπες 7,9 εκατ. μετοχές διατέθηκαν μέσω των αντιπροσώπων Citi, Credit Agricole Corporate and Investment Bank και Keefe, Bruyette & Woods Limited και από την CISCO στην Κύπρο και την Ελλάδα.

Οι μετοχές έχουν διατεθεί σε επενδυτές κυρίως από Ευρώπη (συμπεριλαμβανομένων Ελλάδας και Κύπρου) στην τιμή διάθεσης των 3,85 ευρώ κατά μετοχή. Η διάθεση των υπόλοιπων μετοχών υπερκαλύφθηκε με μεγάλη άνεση.

Οι νέες μετοχές θα έχουν τα ίδια δικαιώματα με τις υφιστάμενες μετοχές και θα είναι δικαιούχοι του προμερίσματος για το έτος 2010 σε μετρητά και υπό μορφή μετοχών.