Oι επιπτώσεις της οικονομικής ύφεσης είναι πλέον ορατές και στον κλάδο των ιδιωτικών θεραπευτηρίων, κάτι που είχε διαφανεί από το 2009, όταν ναι μεν συνεχίστηκε η ανοδική πορεία του κλάδου, αλλά με σαφή τάση επιβράδυνσης. Ο συνολικός κύκλος εργασιών των τεσσάρων εισηγμένων ιδιωτικών ομίλων Υγείας (Ιατρικό, Υγεία, Ιασώ, Εuromedica) το πρώτο εξάμηνο του 2010 εμφάνισε υποχώρηση 8,5% σε ετήσια βάση, τη στιγμή που βάσει εκτιμήσεων της αγοράς η νοσηλευτική κίνηση στα δημόσια νοσοκομεία από την αρχή του έτους παρουσιάζεται αυξημένη κατά 20% ως 30%.

Σύμφωνα με έρευνα της Ηellastat για τον κλάδο της Υγείας, το περιβάλλον αυτό έχει διαφοροποιήσει τον στρατηγικό προσανατολισμό των εταιρειών. Ετσι, οι επιθετικές επενδυτικές κινήσεις των προηγούμενων ετών έχουν αντικατασταθεί από αμυντική τακτική, που σκοπό έχει την προστασία των μεριδίων αγοράς (μείωση των λειτουργικών εξόδων, χαμηλότερη τιμολόγηση, παροχή υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας που απευθύνεται σε εξειδικευμένες αγορές, υλοποίηση των απαραίτητων κυρίως επενδύσεων και διασφάλιση των απαιτήσεων έναντι των ασφαλιστικών ταμείων).

Στον χώρο των μαιευτηρίων, η είσοδος του «Γαία» στα τέλη του 2009 κλιμάκωσε τον τιμολογιακό ανταγωνισμό, με τις υπόλοιπες εταιρείες να απαντούν ανάλογα. Το «Ρέα», η λειτουργία του οποίου θα ξεκινήσει προσεχώς, αναμένεται να ακολουθήσει παρόμοια πολιτική. Τα χαμηλότερα τιμολόγια, αν και αναγκαία κίνηση που υποδεικνύεται από τον ανταγωνισμό, εκτιμάται ότι θα οδηγήσουν σε υποχώρηση του κύκλου εργασιών και των περιθωρίων κερδοφορίας.

Πολλές μονάδες αντιμετωπίζουν προβλήματα ρευστότητας, καθώς η είσπραξη των πληρωμών από τα δημόσια ταμεία καθυστερεί λόγω των διογκούμενων ελλειμμάτων. Το μειονέκτημα αυτό είναι ιδιαίτερα εμφανές στις κλινικές μεσαίου και μικρού μεγέθους που είναι περισσότερο εκτεθειμένες στον δημόσιο τομέα.

Ακόμα, τα επενδυτικά προγράμματα των προηγούμενων ετών απαίτησαν σημαντικά δανειακά κεφάλαια, κυρίως μακροπρόθεσμα, γεγονός που αύξησε το χρηματοοικονομικό κόστος και τις ταμειακές ανάγκες εξυπηρέτησης του χρέους.

Στη μελέτη της Ηellastat αναφέρεται ότι σημαντικές προοπτικές εξακολουθεί να προσφέρει η ανάπτυξη σε βαλκανικές χώρες, όπου οι δημόσιες υποδομές Υγείας βρίσκονται σε χαμηλό επίπεδο, ενώ τα πληθυσμιακά μεγέθη είναι πολύ μεγαλύτερα. Πάντως, οι επιχειρήσεις είναι επιφυλακτικές και τηρούν στάση αναμονής, περιμένοντας να βελτιωθεί το οικονομικό κλίμα.

Οι επαρχιακές αγορές έχουν έλλειψη σε υποδομές Υγείας, γεγονός που προσφέρει έδαφος για γεωγραφική επέκταση. Ωστόσο δημογραφικοί και εισοδηματικοί παράγοντες περιορίζουν την ελκυστικότητα των περιοχών αυτών (π.χ. χαμηλότερο οικογενειακό εισόδημα και μέσο έσοδο ανά ασθενή).