Αρχίζει το «κοσκίνισμα» των αμοιβών 768.009 δημοσίων υπαλλήλων. Το υπουργείο Οικονομικών ενεργοποίησε την Ενιαία Αρχή Πληρωμών (ΕΑΠ) μέσω της οποίας από τα τέλη Νοεμβρίου 2010 θα καταβάλλονται οι αμοιβές στο σύνολο των δημοσίων υπαλλήλων και την ίδια στιγμή το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους θα έχει πλήρη εικόνα για το ποιοι λαμβάνουν διαφορα επιδόματα, αν λαμβάνουν δύο ή και παραπάνω μισθούς, αν οι αμοιβές ξεπερνούν το πλαφόν των 5.981 ευρώ τον μήνα και ακόμη αν εισπράττουν παράνομα κάποια επιδόματα, δηλαδή που δεν τα δικαιούνται. Στην Ενιαία Αρχή Πληρωμής (ΕΑΠ) θα λειτουργεί ηλεκτρονική βάση δεδομένων όπου συμπεριλαμβάνεται το πάσης φύσεως προσωπικό του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ και των ΟΤΑ το οποίο απογράφηκε το περασμένο καλοκαίρι.

Χθες το υπουργείο Οικονομικών έκανε γνωστό ότι συνεχίζονται με ταχείς ρυθμούς οι διαδικασίες της ενεργοποίησής της, καθώς ολοκληρώθηκε ήδη η υλοποίηση των κυριότερων μηχανογραφικών συστημάτων, που θα την υποστηρίζουν: η στελέχωση και στέγαση της υπηρεσίας, καθώς και μια σειρά ενέργειες των κατά τόπους εκκαθαριστών μισθοδοσίας των υπουργείων και των εποπτευόμενων φορέων τους. Στην παρούσα φάση έχουν πιστοποιηθεί περισσότεροι από 3.900

εκκαθαριστές μισθοδοσίας, ενώ αναμένεται η πιστοποίηση περίπου 1.100

ακόμη. Ακόμη, έχουν ήδη παραληφθεί στοιχεία από 760 εκκαθαριστές (19,5% των πιστοποιημένων). Τα στοιχεία μισθοδοσίας αφορούν περισσότερους από 323.000 διαφορετικούς αμειβομένους. Αυτοί αποτελούν το 42% του συνολικού αριθμού των απογεγραμμένων κατά τη διαδικασία του καλοκαιριού.

Η ΕΑΠ προχωρεί στην τελική φάση ενεργοποίησης του συστήματος πληρωμών με την έναρξη της διαδικασίας ένταξης φορέων στο σύστημα πληρωμών της. Κάθε φορέας που εντάσσεται θα παύει να καταβάλλει τη μισθοδοσία από μόνος του και θα διεκπεραιώνει τις καταβολές υποχρεωτικά μέ σω της ΕΑΠ. Ειδικές δικλίδες ασφαλείας έχουν ήδη ενεργοποιηθεί ώστε να μην υπάρξει δυνατότητα πληρωμής μισθών και από τις ΔΟΥ. Σημειωτέον ότι, όταν η ΕΑΠ εντάξει το 85% των φορέων υπό την αιγίδα της, θα σταματήσει κάθε καταβολή από τις ΔΟΥ. Συνεπώς, και για την αποφυγή προβλημάτων, καλούνται όλοι οι φορείς και οι εκκαθαριστές τους να αποστείλουν το συντομότερο δυνατόν στοιχεία στην ΕΑΠ, ώστε να ενταχθούν άμεσα.

Οι τελικές ημερομηνίες υποβολής για τους φορείς της κεντρικής κυβέρνησης έχουν παρέλθει και με λίγες σχετικά εξαιρέσεις οι περισσότεροι έχουν ήδη αποστείλει στοιχεία. Η ΕΑΠ, για τους συνεπείς φορείς, θα ξεκινήσει τις καταβολές από τα τέλη Νοεμβρίου. Τα ΝΠΔΔ υποχρεούνται να έχουν αποστείλει σωστά στοιχεία ως το τέλος του έτους και η ΕΑΠ είναι υποχρεωμένη να καταβάλλει τις αποδοχές τους από τα τέλη Φεβρουαρίου.

Θα διασταυρωθούν τα στοιχεία της απογραφής
Η Ενιαία Αρχή Πληρωμών θα πραγματοποιήσει διασταύρωση στοιχείων με αυτά που συνελέγησαν μέσω της απογραφής του προσωπικού του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ και των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού. Για τον σκοπό αυτόν συνεργάζεται με τρίτους φορείς για την παροχή στοιχείων (ιδιαίτερα δε με το αρχείο Τaxis της ΓΓΠΣ, αλλά και με τους ασφαλιστικούς φορείς) για λόγους αξιοπιστίας της ταυτοποίησης.

Κατά τη διαδικασία ταυτοποίησης αμειβόμενοι που δεν μπορούν να ταυτοποιηθούν θα δίδονται στους εκκαθαριστές μισθοδοσίας ώστε να επικαιροποιούν τυχόν λανθασμένα στοιχεία του μητρώου τους ή για να επικοινωνούν με τους ενδιαφερόμενους, για να απογραφούν στην περίπτωση που δεν το έχουν κάνει. Η παραπάνω διαδικασία βελτίωσης της ποιότητας των δεδομένων των αρχείων της απογραφής και της ΕΑΠ μπορεί να πραγματοποιηθεί ως και για διάστημα τριών μηνών διαδοχικά, από την ένταξη του φορέα στην ΕΑΠ και τη διενέργεια της πρώτης διασταύρωσης των στοιχείων.

Ποιες πληρωμές θα ελέγχονται
Στις πάσης φύσεως αποδοχές ή πρόσθετες αμοιβές, αποζημιώσεις και με οποιαδήποτε άλλη ονομασία καταβαλλόμενες απολαβές του προσωπικού που θα πληρώνονται από την Ενιαία Αρχή Πληρωμής (ΕΑΠ) μέσω τραπεζικού λογαριασμού περιλαμβάνονται:

Οι μηνιαίες αποδοχές, που καταβάλλονται τακτικά και σταθερά με μισθοδοτικές καταστάσεις, ανεξάρτητα από τον ειδικότερο χαρακτηρισμό τους ως βασικού μισθού, επιδόματος, αποζημίωσης, ειδικής πρόσθετης αμοιβής, ειδικής παροχής κτλ.. ή από τυχόν αναδρομική καταβολή τους.

Κάθε αποζημίωση από υπερωριακή απασχόληση, καθώς επίσης κάθε αμοιβή ή αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων (επιτροπές, ομάδες εργασίας και συμβούλια), συμπεριλαμβανομένων των ιδιωτών μελών, ανεξάρτητα από το είδος της ως μηνιαίας ή κατά συνεδρίαση, κατ΄ αποκοπήν ή εφάπαξ.

Κάθε άλλη ειδική πρόσθετη αμοιβή με οποιαδήποτε άλλη ονομασία, π.χ. εφημερίες γιατρών ΕΣΥ, ειδική αποζημίωση για εργασία πέραν του πενθημέρου στα στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας, ωριαία αποζημίωση διδακτικού προσωπικού των στρατιωτικών σχολών των Ενόπλων Δυνάμεων, της Αστυνομικής Ακαδημίας, του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης κτλ.

Κάθε δαπάνη για την οποία εκδίδεται χρηματικό ένταλμα πληρωμής ή άλλος τίτλος πληρωμής.