Σημαντικές αλλαγές φέρνει ο νέος ασφαλιστικός νόμος στη χορήγηση συντάξεων σε άγαμες ή διαζευγμένες θυγατέρες λόγω θανάτου του γονέα τους που είχε προσληφθεί στο Δημόσιο πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 1982.