Υπέρ της άρσης της ασυλίας του βουλευτή Αιτωλοακαρνανίας της ΝΔ και υποψηφίου δημάρχου Αγρινίου Δ. Σταμάτη ετάχθη κατά πλειοψηφία χθες η Βουλή, ύστερα από σχετικό εισαγγελικό αίτημα βάσει του οποίου κατηγορείται ότι ως νομάρχης Αιτωλοακαρνανίας την περίοδο από 22.11.2002 ως 10.9.2003 με πρόθεση και κατ΄ εξακολούθηση και καθ΄ υπέρβαση των ακραίων ορίων της διακριτικής του ευχέρειας παρέβη τα καθήκοντά του (αποφάσεις περί ανάθεσης μεταφοράς μαθητών σε ιδιοκτήτη ταξί με σκοπό να προσπορίσει σε άλλον παράνομο όφελος και να βλάψει άλλον). Κατά τη μυστική ονομαστική ψηφοφορία που διεξήχθη χθες σε σύνολο 193 ψηφισάντων βουλευτών, υπέρ της άρσης της ασυλίας του ψήφισαν 146, ενώ 40 ψήφισαν κατά και 7 «παρών».