Πρωτοβουλία για την έναρξη δημόσιας διαβούλευσης που αφορά τα θέματα, τις δυνατότητες ανάπτυξης, τις ανάγκες και τις προκλήσεις, που αντιμετωπίζουν τα μέσα διαδικτυακής ενημέρωσης και επικοινωνίας στην Ελλάδα, αναλαμβάνουν το υπουργείο Εσωτερικών και το υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού.

Η πρόσκληση συμμετοχής απευθύνεται σε κάθε ενδιαφερόμενο, από τον απλό ιδιώτη μέχρι τις επαγγελματικές ενώσεις Μέσων Ενημέρωσης, την ΠΟΕΣΥ και τις Ενώσεις συντακτών.

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να αποστέλλει έως τις 15 Νοεμβρίου τις προτάσεις του για την οργάνωση της διαβούλευσης εδώ.