Η χρηματοπιστωτική κρίση του 2008 εξελίχθηκε σε δημοσιονομική και τώρα με τα περιοριστικά μέτρα φέρνει την ύφεση. Ηδη η Ελλάδα πληρώνει βαρύ τίμημα και ακολουθεί η Βρετανία. Εκεί το έλλειμμα έφθασε το 10% του ΑΕΠ και οδηγεί σε απολύσεις 500.000 δημοσίων υπαλλήλων. Αντίστοιχο πρόβλημα έχουν Γαλλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Ιρλανδία και άλλες χώρες. Πράγμα που σημαίνει ότι χρειάζεται επειγόντως κοινή ευρωπαϊκή δράση για την ανάπτυξη. Αλλιώς το γκρίζο θα τείνει να επικρατήσει παντού.