Μεταστροφή της αρνητικής τάσης στις εξωτερικές εμπορικές σχέσεις της χώρας μας καταγράφεται στα τελευταία στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος ως αποτέλεσμα κυρίως της ραγδαίας υποχώρησης των εισαγωγών. Αναλυτικότερα, την περίοδο Ιανουαρίου- Αυγούστου το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών μειώθηκε κατά 2,1% ή 342 εκατ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Το συγκεκριμένο μέγεθος είχε εμφανίσει μέση αύξηση 0,4% το διάστημα Ιανουαρίου- Ιουνίου, αλλά τον Ιούλιο μειώθηκε κατά 11,6% και τον Αύγουστο κατά 44,5%. Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, η εξέλιξη αυτή αντανακλά κυρίως τη μείωση του ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου και την αύξηση του πλεονάσματος του ισοζυγίου των υπηρεσιών και, δευτερευόντως, τη μικρή μείωση του ελλείμματος του ισοζυγίου των εισοδημάτων. Αντίθετα, το πλεόνασμα του ισοζυγίου των τρεχουσών μεταβιβάσεων περιορίστηκε αισθητά. Αναλυτικότερα, ο περιορισμός του συνολικού ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου κατά 606 εκατ. ευρώ προήλθε από τη μείωση του εμπορικού ελλείμματος εκτός καυσίμων και πλοίων κατά 1,73 δισ. ευρώ. Οι πληρωμές για εισαγωγές αγαθών εκτός καυσίμων και πλοίων μειώθηκαν κατά 1,99 δισ. ευρώ ή 9,7%, ενώ οι εισπράξεις από τις αντίστοιχες εξαγωγές μειώθηκαν κατά 270 εκατ. ευρώ ή 3,6%. Η μείωση της κατανάλωσης έχει οδηγήσει σε σημαντικά χαμηλότερα επίπεδα τις εισαγωγές. Σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2008 η πτώση είναι ακόμη μεγαλύτερη, με την πτώση στην αξία των εισαγωγών να αγγίζει τα 9 δισ. ευρώ. Στον αντίποδα, οι καθαρές πληρωμές για εισαγωγές καυσίμων αυξήθηκαν κατά 1,06 δισ. ευρώ ή 20,7%, ενώ οι καθαρές πληρωμές για αγορές πλοίων αυξήθηκαν οριακά κατά 62 εκατ. ευρώ ή 2,5%.

Η άνοδος του πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών κατά 268 εκατ. ευρώ ανακλά κυρίως την άνοδο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες μεταφορών. Συγκεκριμένα, οι ακαθάριστες εισπράξεις από υπηρεσίες μεταφορών, κυρίως από την εμπορική ναυτιλία, παρουσίασαν άνοδο κατά 15,2% και- παρά την αύξηση των αντιστοίχων πληρωμών κατά 19,5%οι αντίστοιχες καθαρές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 479 εκατ. ευρώ. Το έλλειμμα του ισοζυγίου των εισοδημάτων περιορίστηκε ελαφρά (κατά 52 εκατ. ευρώ) σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2009, ανακλώντας τη μείωση των καθαρών πληρωμών για τόκους, μερίσματα και κέρδη.

Τέλος, το πλεόνασμα του ισοζυγίου των τρεχουσών μεταβιβάσεων μειώθηκε κατά 584 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2009.