Αγορά:

Παλαιάς κοπής (Βικτωρίας,Εδουάρδου,Γεωργίου) 221,20 €,

Παλαιάς κοπής (Ελισάβετ 1973 και προγενέστερα) 221,20 ,

Νέας κοπής (Ελισάβετ 1974 και μεταγενέστερα) 221,20 €,

Πώληση:

Ελισάβετ νέας κοπής 266,70