Σε ρευστοποιήσεις κρατικών ομολόγων και εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου συνολικού ύψους 26,5 δισ. ευρώ προχώρησαν τους πρώτους οκτώ μήνες του 2010 οι ξένοι επενδυτές. Τα στοιχεία που έδωσε χθες στη δημοσιότητα η Τράπεζα της Ελλάδος καταδεικνύουν την ένταση των πωλήσεων στους τίτλους του Ελληνικού Δημοσίου την εφετινή χρονιά, οδηγώντας τις αποδόσεις τους σε ιστορικά υψηλά.

Πρόκειται για χαρτοφυλάκια που έσπευσαν να ξεφορτωθούν ομόλογα και έντοκα γραμμάτια είτε επειδή αυτό υπαγορευόταν από το καταστατικό τους μετά τις υποβαθμίσεις της πιστοληπτικής ικανότητας του Ελληνικού Δημοσίου από τους οίκους αξιολόγησης ή λόγω επενδυτικής επιλογής των διαχειριστών τους.

Αναλυτικότερα, την περίοδο Ιανουαρίου- Αυγούστου 2010 σημειώθηκε στην κατηγορία των επενδύσεων χαρτοφυλακίου καθαρή εκροή ύψους 18,1 δισ. ευρώ έναντι καθαρής εισροής 21,1 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2009. Ειδικότερα, καταγράφηκε εκροή κεφαλαίων λόγω μείωσης των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε ομόλογα και γραμμάτια κατά 26,5 δισ. ευρώ, καθώς και σε μετοχές ελληνικών επιχειρήσεων κατά 1,2 δισ. ευρώ. Εκροή ύψους 1,2 δισ. ευρώ σημειώθηκε επίσης λόγω της αύξησης των τοποθετήσεων κατοίκων σε μετοχές του εξωτερικού. Οι εκροές αυτές αντισταθμίστηκαν μόνο εν μέρει από την εισροή 10,4 δισ. ευρώ λόγω μείωσης των τοποθετήσεων των εγχώριων πιστωτικών ιδρυμάτων στο εξωτερικό.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η κατάσταση από τα μέσα Σεπτεμβρίου και αργότερα έχει εξομαλυνθεί. Συγκεκριμένα, οι τιμές των ελληνικών ομολόγων σημείωσαν σημαντικά κέρδη, ανταμείβοντας τους επενδυτές που τα επέλεξαν. Είναι χαρακτηριστικό ότι η διαφορά απόδοσης (spread) μεταξύ ελληνικού και γερμανικού ομολόγου 10ετούς διάρκειας έχει υποχωρήσει πλέον σε επίπεδο γύρω από τις 650 μονάδες βάσης έναντι 900- 950 μονάδων τον περασμένο Αύγουστο. Εξάλλου, συνεχίζεται παρά τις διαφωνίες που υπάρχουν μεταξύ των μελών του διοικητικού συμβουλίου της ΕΚΤ, το πρόγραμμα αγοράς κρατικών ομολόγων της ευρωζώνης. Αυτό σημαίνει ότι το ευρωσύστημα είναι έτοιμο να παρέμβει, εφόσον δημιουργηθούν νέες πιέσεις στις αγορές ομολόγων.