Ιατροφαρμακευτική κάλυψη, πέραν της διετίας, για όλους τους ανέργους προωθεί το υπουργείο Εργασίας με ειδική νομοθετική ρύθμιση, σύμφωνα με τις δηλώσεις του αναπληρωτή υπουργού, Γιώργου Κουτρουμάνηχθεςστη ΝΕΤ.

Όσον αφορά τον ΟΑΕΕ, όπως επισημαίνει η εφημερίδα «Τα Νέα»στο νόµο 3845/2010 «Μέτρα για την εφαρµογή του µηχανισµού στήριξης της ελληνικής οικονοµίας κ.λπ.» περιλαµβάνονται διατάξεις στις οποίες προβλέπεται ότι οι ασφαλισµένοι του ΟΑΕΕ ηλικίας άνω των 30 ετών και µέχρι 65 ετών που διέκοψαν την άσκηση του επαγγέλµατός τους, καλύπτονται για παροχές ασθένειας από τον Κλάδο Υγείας του Οργανισµού για δύο χρόνια από τη διακοπή της ασφάλισης, εφόσον συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

1) Έχουν πραγµατοποιήσει στην ασφάλιση οποιουδήποτε ασφαλιστικού οργανισµού 600 ηµέρες εργασίας ή 2 χρόνια. Αυτό το κατώτατο όριο αυξάνεται ανά 120 ηµέρες ή 4 µήνες κάθε χρόνο µετά τη συµπλήρωση του 30ού έτους της ηλικίας και µέχρι τη συµπλήρωση των 4.500 ηµερών εργασίας ή 15 ετών ασφάλισης.

2) Δεν ασφαλίζονται για οποιονδήποτε λόγο στο Δηµόσιο ή σε άλλον ασφαλιστικό οργανισµό.